English

Vestnes Vestnes kommune

Se turer i kart
Remmemsdalen til Bjørnetua via Salthammersetra.
Remmemsdalen til Bjørnetua via Salthammersetra.
Vestnes
Middels
7,12 km tur/retur
Kråkvika friluftsområde
Kråkvika friluftsområde
Vestnes
Enkel
Sørøstre Åsfjellet via Langvassdalen
Sørøstre Åsfjellet via Langvassdalen
Vestnes
Middels
8,50 km tur/retur
Melen (805 moh) fra Reset
Melen (805 moh) fra Reset
Vestnes
Middels
6,6 km tur/retur
Frostadtind (807 moh) fra Reset
Frostadtind (807 moh) fra Reset
Vestnes
Middels
9,6 km tur/retur
Trolltind
Trolltind
Vestnes
Middels
7,6 km en vei
Lysløypa Vågstranda
Lysløypa Vågstranda
Vestnes
Enkel
1,18 km en vei
Daugstadsetra
Daugstadsetra
Vestnes
Middels
6,61 km en vei
Vikesetra
Vikesetra
Vestnes
Middels
8,68 km en vei
Blåtind
Blåtind
Vestnes
Krevende
5,47 km en vei
Skruførå
Skruførå
Vestnes
Middels
2,08 km en vei
Juvikhalsen
Juvikhalsen
Vestnes
Enkel
1,4 km en vei
Trolltinden
Trolltinden
Vestnes
Middels
8,11 km en vei
Lomtjønna
Lomtjønna
Vestnes
Middels
4,63 km en vei
Kormeset
Kormeset
Vestnes
Enkel
1,55 km en vei
Lomtjønna rundtur
Lomtjønna rundtur
Vestnes
Middels
7,37 km en vei
Reistadsetra
Reistadsetra
Vestnes
Middels
2,33 km en vei
Svartevatnet via Lomtjønna
Svartevatnet via Lomtjønna
Vestnes
Middels
5,96 km en vei
Brudeskaret - Vågen
Brudeskaret - Vågen
Vestnes
Enkel
2,01 km en vei
Vestasetra
Vestasetra
Vestnes
Middels
2,36 km en vei
Lundsfjellet
Lundsfjellet
Vestnes
Middels
3,12 km en vei
Nakken, Vågstranda
Nakken, Vågstranda
Vestnes
Middels
1,46 km en vei
Bjørkesetra
Bjørkesetra
Vestnes
Middels
0,93 km en vei
Lomtjønna via Nervågsetra
Lomtjønna via Nervågsetra
Vestnes
Middels
3,46 km en vei
Svartevatnet
Svartevatnet
Vestnes
Middels
6,48 km en vei
Fjellsetra
Fjellsetra
Vestnes
Enkel
3,77 km en vei
Reistadkollen
Reistadkollen
Vestnes
Middels
4,4 km en vei
Storhaugen via Kleive
Storhaugen via Kleive
Vestnes
Middels
3,39 km en vei
Storhaugen
Storhaugen
Vestnes
Middels
Ørskogfjellet - Måslia -Jutevatnet
Ørskogfjellet - Måslia -Jutevatnet
Vestnes
Middels
Helsetnakken via Vikesetra og Stølan (Krogsetstølen og Helsetstølen)
Helsetnakken via Vikesetra og Stølan (Krogsetstølen og Helsetstølen)
Vestnes
Middels
2,9 km en vei
Øvstedal-Dalssetra-Dalsvatnet
Øvstedal-Dalssetra-Dalsvatnet
Vestnes
Middels
10 km tur/retur
Trollrunden
Trollrunden
Vestnes
Middels
Næremstind 976 m fra Sørsylte
Næremstind 976 m fra Sørsylte
Vestnes
Krevende
8 km tur/retur
Hoemssetra fra Daugstad/Sakselia
Hoemssetra fra Daugstad/Sakselia
Vestnes
Middels
5 km tur/retur
Middagsfjellet (Sandfjellet) fra Tomrereset
Middagsfjellet (Sandfjellet) fra Tomrereset
Vestnes
Middels
3,79 km tur/retur
Litlevatnet
Litlevatnet
Vestnes
Enkel
2 km tur/retur
Kollen (Vestnes)
Kollen (Vestnes)
Vestnes
Middels
Åsfjellet rundt
Åsfjellet rundt
Vestnes
Middels
16,36 km en vei
Våge - Farkvam
Våge - Farkvam
Vestnes
Enkel
2,05 km en vei
Vike friluftsbad
Vike friluftsbad
Vestnes
Enkel
2,5 km en vei
Vikenakken
Vikenakken
Vestnes
Middels
1,75 km en vei
Skorgenessetra
Skorgenessetra
Vestnes
Middels
1,4 km en vei
Forshuken ved Forsevatnet, Rekdal
Forshuken ved Forsevatnet, Rekdal
Vestnes
Enkel
3 km en vei
Rekdalshesten
Rekdalshesten
Vestnes
Middels
3,15 km en vei
Skåla
Skåla
Vestnes
Middels
5,26 km en vei
Melskaret, Fiksdal
Melskaret, Fiksdal
Vestnes
Middels
1,7 km en vei
Reistadkollen via Bjørkesetra
Reistadkollen via Bjørkesetra
Vestnes
Middels
2,51 km en vei
Tresfjord museum, paviljongen
Tresfjord museum, paviljongen
Vestnes
Enkel
1,83 km en vei
Åssætra - blå løype
Åssætra - blå løype
Vestnes
Middels
Åssætra - Grønn løype
Åssætra - Grønn løype
Vestnes
Enkel
Gjermundnes kultursti
Gjermundnes kultursti
Vestnes
Enkel
1,9 km en vei
Vikaksla
Vikaksla
Vestnes
Middels
1,34 km en vei
Litleneset
Litleneset
Vestnes
Enkel
1,58 km en vei
Kvitnykja
Kvitnykja
Vestnes
Krevende
4 km en vei
Ytstetjønna fra Daugstadsetra
Ytstetjønna fra Daugstadsetra
Vestnes
Middels
3,5 km en vei
Salthammersetra
Salthammersetra
Vestnes
Middels
2,79 km en vei
Svarthammeren
Svarthammeren
Vestnes
Middels
1,96 km en vei
Møteplassen frå Tresfjord
Møteplassen frå Tresfjord
Vestnes
Enkel
1,60 km en vei
Tørrtrerabben
Tørrtrerabben
Vestnes
Middels
3,67 km en vei
Lysløypa på Myr - Vågstranda
Lysløypa på Myr - Vågstranda
Vestnes
Enkel
0,31 km en vei
Oddvins Plass i ljosløypa
Oddvins Plass i ljosløypa
Vestnes
Middels
Tomresætra
Tomresætra
Vestnes
Enkel
1 km en vei
Jutevatnet, Ørskogfjellet
Jutevatnet, Ørskogfjellet
Vestnes
Middels
4,88 km en vei
Lysløypa på Ørskogfjellet
Lysløypa på Ørskogfjellet
Vestnes
Enkel
2,93 km en vei
Svartløken rundt
Svartløken rundt
Vestnes
Enkel
15 km tur/retur
Ytstetinden - ski
Ytstetinden - ski
Vestnes
Ekspert
Skarhuken, Rekdal
Skarhuken, Rekdal
Vestnes
Middels
2 km tur/retur
Sandtinden
Sandtinden
Vestnes
Krevende
9,4 km tur/retur
Åsnakken
Åsnakken
Vestnes
Middels
Rambergkollen
Rambergkollen
Vestnes
Middels
Trollskogen ved Remmemsråket
Trollskogen ved Remmemsråket
Vestnes
Enkel
Hagnesrunden
Hagnesrunden
Vestnes
Enkel
Blåskjerdingen
Blåskjerdingen
Vestnes
Middels
4,69 km en vei
Melen (Fiksdalshornet)
Melen (Fiksdalshornet)
Vestnes
Middels
4,7 km tur/retur
Rekdalsøygarden-Nakken
Rekdalsøygarden-Nakken
Vestnes
Middels
2,0 km tur/retur
Frostaddalen
Frostaddalen
Vestnes
Middels
2,52 km en vei
Lysløypa på Tomrereset
Lysløypa på Tomrereset
Vestnes
Enkel
Ytstetinden
Ytstetinden
Vestnes
Krevende
5,97 km en vei
Jensbu - Storskorkja frå Øvstedal
Jensbu - Storskorkja frå Øvstedal
Vestnes
Krevende
3,78 km en vei
Nøta
Nøta
Vestnes
Middels
Leirvågen - Lauva
Leirvågen - Lauva
Vestnes
Enkel
1,34 km en vei
Høgåsen
Høgåsen
Vestnes
Enkel
0,98 km en vei
Helsetnakken
Helsetnakken
Vestnes
Middels
2,48 km en vei
Måslia, Ørskogfjellet
Måslia, Ørskogfjellet
Vestnes
Middels
3,49 km en vei
Båten
Båten
Vestnes
Krevende
5,05 km en vei
Skogsveg på Sørsylte
Skogsveg på Sørsylte
Vestnes
Enkel
Gjermundnes kultursti
Gjermundnes kultursti
Vestnes
Enkel
Skorgebruene og Kjellbotnbakkane
Skorgebruene og Kjellbotnbakkane
Vestnes
Enkel
0,80 km en vei
Skogsbilvegen på Daugstad
Skogsbilvegen på Daugstad
Vestnes
Enkel
1,27 km en vei
Varden frå Tomrereset
Varden frå Tomrereset
Vestnes
Middels
1,98 km en vei
Lauvåsen, Øverås
Lauvåsen, Øverås
Vestnes
Enkel
1,49 km en vei
Dalselva, Rypdal i Tresfjord
Dalselva, Rypdal i Tresfjord
Vestnes
Enkel
3,52 km tur/retur
Kjøpstadsetra frå Løvika
Kjøpstadsetra frå Løvika
Vestnes
Enkel
1,41 km en vei