English

Jernbanestrekningen Holbudammen - Sandvasshaugen

Sunndal

Kort om turen

Flott tur med spektakulær utsikt. Turen går i lett og flatt terreng på en nedlagt jernbanestrekning langs en fjellhylle på over 800 meter over havet. Selv om turen er høyt i fjellet er strekningen helt flat og tilgjengelig for de fleste, også de med høydeskrekk.

Rutebeskrivelse

Turen starter fra parkeringsplassen ved Holbudammen, 800 moh. Følg skiltene mot Aurabanen og grusveien halvannen km nordover til du krysser Reinvasselva over ei bru. Aurabanen fortsetter til høyre som en bodt opparbeidet turvei. Etten en km vil du passere restene etter den første av de fire taubanene som ble oppført under byggingen av Aura kraftverk. Ved Eikeli, omtrent en kilomter lenger nordover, vil du passere en ny. Her stod det også oppført flere anleggsbyninger i forbindelse med byggingen av tilløpstunnelen mellom Holbu og Aura kraftverk. Et informasjonskilt er satt opp hvor du kan lese om Eikelis historie. 

Adkomst og parkering

Ta av fylkesvei 62 mot Litldalen som følger Litldalselva sørover fra Sunndalsøra. Etter 8 km passerer du en bomstasjon. Fortsett oppover den svingete veien helt til du ankommer demningen ved Holbuvatnet etter 12 km. Her finnes det en stor parkeringsplass som benyttes. Det er også mulig å komme til Jernbanetraséen ved å kjøre om Eikesdalen og Aursjøen. Veien tar av over demningen ved Holbu.

Fottur
Blå
Lengde
4,77 km en vei
Stigning
57 m
Tidsbruk
2 t. 35 min.
Sesong
Sommer, Høst
Høyeste punkt
838 moh
Merking
Skiltet
Mobildekning
Ja

Løype på kart

Underlag Lengde i km
Grus 1,4
Sti 3,37

Annet

Jernbanen ble bygd først og fremst for frakt av anleggsmateriell men også folk, i forbindelse med utbyggingen av Aura-anleggene. Jernbanen stod ferdig i 1919 og var i drift frem til 1954. Selve hovedtraseen går nesten helt i vater utover fra Holbu og til Toppheis i en lengde på ca 9 km. Der ble vognene hektet av for så å bli sendt rett ned fjellsiden på en ensporet pendelbane ned til Dalaråa. Der ble vognene satt på ett nytt spor og dette toget gikk helt ut til sjøen.

Betalingsmiddel for bomvei

kr 100,-
Kjørebeskrivelse
Print ut