English

Lagunen

Molde

Kort om turen

Padletur gjennom juvelen i Moldivene. Lagunen ved nordvestenden av Seterøya ligger skjermet for vær og vind. Her er det så grunt at kun kajakker og mindre båter kan gå gjennom.

Ruteskildring

Start ved båtslippet ved småbåthavna på Tøndergård øst for Molde sentrum. Her har du mulighet til å kjøre helt ned til vannet. Padle ut av havna og rett sørover. Sikt på østenden av Brentøya. Padle videre vestover på sørsida av Brentøya. Når du når Hjertøysundet tar du til venstre 180 grader inn i Lagunen og padler østover rett nord for Seterøya. Fortsett gjennom lagunen for så å padle nordover mot Tøndergård.

Tilkomst og parkering

Parkeringsplassene ved båthavna er satt av til de som har båtplass. Men det finnes en gjesteparkeringsplass rett vest for naustene. Her er det gratis å parkere.
Padletur
Blå
Lengde
6,20 km en vei
Tidsbruk
3 t. 10 min.
Mobildekning
Ja

Løype på kart

Anna

På vei over til lagunen må du padle i åpen fjord. Vestavinden kan ta godt her inne. Vær også oppmerksom på floingen som kan blåse opp på kort varsel. Andre turer i nærheten: https://morotur.no/tur/Seteroeya-rundt

Kart

Turkart for Molde og omegn
Køyreskildring
Print ut