English

Gulltanna

Averøy

Kort om turen

Gulltanna rager 591 meter over havet, og er et av de mest besøkte turmålene i Averøy. Det er tydelig og god sti hele veien opp til toppen og fantastisk utsikt i alle himmelretninger.

Rutebeskrivelse

Turbeskrivelsen starter ved parkeringsplassen på toppen av Follandskaret/Kornstadkleiva, og lengden på turen er satt herfra. Veien opp Kornstadkleiva er stengt for biltrafikk 15. oktober til 15. april, og turen kan alternativt startes ved Folland stadion En kan da gå 2,1 km langs bilveien opp skaret eller følge den gamle veien/stien gjennom bommen ved siden av bilveien. Stien videre til Gulltanna starter ved den første parkeringsplassen på toppen av skaret. Herfra er det skiltet til Gulltanna. Du ser du ryggen du skal opp, men ikke toppen av Gulltanna. Hele veien er det svært tydelig sti. Det er ingen stidelere som gjør at du kan gå ut av stien og ta av i feil retning. Første del av stien går over myr. I de verste regnperiodene kan det være noe bløtt her. Stien går så inn i en mørk granskog, over inn i lauvskog og opp over tregrensa. Over tregrensa svinger stien seg opp mot Ramsdalsaksla og videre i retning Gulltanna. Her oppe er det 360 grader panorama. På toppen er det en turkasse. Gulltanna ligger midt i et fjellparti sentralt i kommunen. Det er snaufjell over om lag 400 meter. Mot nord skjæres området av bunner og daler, mens det mot sør er jevn, til dels bratt hellning mot fjorden. Skogbildet er variert, med plantefelt, blandingsskog og fjellbjørkeskog. Både vinter og sommer er dette det mest brukte turområdet i Averøy. Løypenettet er omfattande, og det blir kjørt opp scooterløyper på snøføre. Follandsvatnet blir reget for å være innenfor dette fjellpartiområdet. Både i Follandsvatnet og i Taraldsvatnet er det mulighet til fiske. I Dyrsetlia og i Vassdalen ligger gamle gruveanlegg. Det er flere setertufter i dette området. Disse kulturminnene ligger litt utenfor løypetraseen til Gulltanna, men noen av gruveinngangene kan sees fra toppen av Gulltanna. I sesongen er det gode forekomster av bær og sopp.

Adkomst og parkering

Kjør Fv64 til Kårvåg. Herfra ta Fv249 opp Follandsdalen. Fra Eide og Atlanterhavsvegen blir dette på høyre hånd opp mot fjellet. Fra Kristiansund og Bruhagen blir det på venstre hånd. Følg asfaltert vei helt inn i dalen, og ta av på veien Follandskardet til Folland stadion. Her kan du parkere bilen gratis. Gå veien videre opp til Follandskaret. Om sommeren er veien opp til Follandskaret åpen, men den er smal og det kan være vanskelig å møte biler. På toppen er det to parkeringsplasser.
Fottur
Blå
Lengde
2,04 km en vei
Stigning
411 m
Tidsbruk
2 t. 0 min
Sesong
Vår, Sommer, Høst

Løype på kart

Valg for kartet:

Underlag Lengde i km
Sti 4,6

Offentlig transport

Buss til Kårvåg, Averøy. Se https://frammr.no/FRAM/Rutetabellar/Buss/Kristiansund-Averoey-Aure-og-Smoela Fra Kårvåg må man gå eller sykle opp til Follandsvatnet og videre opp Follandsskaret. Det er om lag 4,5 kilometer fra Kårvåg og opp til Follandsvatnet.

Annet

Gulltannmarsjen: Kårvåg IL arrangerer hver høst Gulltannmarsjen. Den starter ved Folland stadion ved Follandsvatnet. Vanligvis første helga i september. Turen er beskrevet i Olsen, Kai A. og Pedersen, Bjørnar S. (2008): Turbok for Kristiansund og omegn. s. 75 f.f. Johansen, Håvard og Gaupset, Dina (2008): 101 turer på Ytre Nordmøre. s. 210 f.f.

Kart

Lenke til turbeskrivelse

Kjørebeskrivelse
Print ut