English

Gulltanna

Averøy

Kort om turen

Gulltanna rager 591 meter over havet, og er et av de mest besøkte turmålene i Averøy. Det er tydelig og god sti hele veien opp til toppen og fantastisk utsikt i alle himmelretninger.

Rutebeskrivelse

Turen starter ved Folland stadion. Følg grusveien langs fotballbanen til veien deler seg. En kan velge å følge den 2 km lange bilveien opp skaret, eller den gamle veien/stien gjennom bommen ved siden av bilveien, som er en del av turstien Follandsvatnet rundt. Sistnevnte anbefales. Her er det satt ut benker ved utsiktspunkt. Når du kommer opp til skaret, er det skiltet til Gulltanna. Hele veien er det svært tydelig sti. Første del av stien går over myr. I de verste regnperiodene kan det være noe bløtt her. Stien går så inn i en mørk granskog, over inn i lauvskog og opp over tregrensa. Over tregrensa svinger stien seg opp mot Ramsdalsaksla og videre i retning Gulltanna. Her oppe er det 360 grader panorama. På toppen er det en turkasse. Gulltanna ligger midt i et fjellparti sentralt i kommunen. Det er snaufjell over om lag 400 meter. Mot nord skjæres området av bunner og daler, mens det mot sør er jevn, til dels bratt hellning mot fjorden. Skogbildet er variert, med plantefelt, blandingsskog og fjellbjørkeskog. Både vinter og sommer er dette det mest brukte turområdet i Averøy. Løypenettet er omfattande, og det blir kjørt opp scooterløyper på snøføre. Follandsvatnet blir reget for å være innenfor dette fjellpartiområdet. Både i Follandsvatnet og i Taraldsvatnet er det mulighet til fiske. I Dyrsetlia og i Vassdalen ligger gamle gruveanlegg. Det er flere setertufter i dette området. Disse kulturminnene ligger litt utenfor løypetraseen til Gulltanna, men noen av gruveinngangene kan sees fra toppen av Gulltanna. I sesongen er det gode forekomster av bær og sopp. Vis hensyn til sau på beite om sommeren.

Vi kan også anbefale rundturen Gulltanna og Litjknøken - Gulltannmarsjen 

Adkomst og parkering

Kjør Fv64 til Kårvåg. Herfra ta Fv249 opp Follandsdalen. Fra Eide og Atlanterhavsvegen blir dette på høyre hånd opp mot fjellet. Fra Kristiansund og Bruhagen blir det på venstre hånd. Følg asfaltert vei helt inn i dalen, og ta av på veien Follandskardet til Folland stadion. Her kan du parkere bilen gratis. Gå veien videre opp til Follandskaret. Om sommeren er veien opp til Follandskaret åpen, men den er smal og det kan være vanskelig å møte biler. På toppen er det to parkeringsplasser.

Fottur
Rød
Lengde
4,43 km en vei
Stigning
541 m
Tidsbruk
3 t.
Sesong
Vår, Sommer, Høst
Høyeste punkt
588 moh
Merking
Både skiltet og merket
Mobildekning
Delvis

Løype på kart

Underlag Lengde i km
Grus 1
Sti 3

Offentlig transport

Buss til Kårvåg, Averøy. Se https://frammr.no/FRAM/Rutetabellar/Buss/Kristiansund-Averoey-Aure-og-Smoela Fra Kårvåg må man gå eller sykle opp til Follandsvatnet og videre opp Follandsskaret. Det er om lag 4,5 kilometer fra Kårvåg og opp til Follandsvatnet.

Annet

Gulltannmarsjen: Kårvåg IL arrangerer hver høst Gulltannmarsjen. Den starter ved Folland stadion ved Follandsvatnet. Vanligvis første søndag i september. Turen er beskrevet i Olsen, Kai A. og Pedersen, Bjørnar S. (2008): Turbok for Kristiansund og omegn. s. 75 f.f. Johansen, Håvard og Gaupset, Dina (2008): 101 turer på Ytre Nordmøre. s. 210 f.f.

Kart

Lenke til turbeskrivelse

Kjørebeskrivelse
Print ut