English

Varane fra Ulvestaddalen (Lauvstad)

Volda

Kort om turen

Varane er eit fint utsiktspunkt der ein kan gå vidare til Kjerringa, Snøhornet og Skåravatnet (Myrkevatnet). 

Ruteskildring

Merka rås frå sætra og framover. Etter 1,4km deler råsa seg og ein held til venstre. Vidare går turen opp Hellevassbakken, ein kan sjå Hellevatnet til høgre. Der er det murer etter ei hytte som vart teken av ras for mange år sidan. Deretter kjem ein til Varane.

Tilkomst og parkering

Frå Lauvstad ferjekai, ta til høgre i krysset og køyr fv 652 til Lauvstad barnehage, følg Haugevegen, deretter skilt til Ulvestadsætra og følg denne vegen til p-plass ved sætra. Bomveg. Parkering på Ulvestadsætra

Fottur
Blå
Lengde
2,67 km en vei
Stigning
471 m
Tidsbruk
2 t. 35 min.
Sesong
Vår, Sommer, Høst
Høyeste punkt
730 moh
Merking
Merket
Mobildekning
Ja

Løype på kart

Betalingsmiddel for bomvei

Vips/Kontanter, 50 kr
Køyreskildring
Print ut