English

Vågen rundt

Hustadvika

Kort om turen

Lang rundtur langs gangvei, med mye flott å se. Turen kan starte på flere plasser, se startforslag lengre ned i turbesrkivelsen. Turen går blant annet  over Holmsundbrua, forbi Svanviken og inn ved eller langs Vågsbøelven. Langs denne turen er det ofte mye dyreliv, spesielt mye fugler, er en heldig kan en se laks i elven og rådyr på marka.

Ruteskildring

Opparbeidet gangfelt nesten hele veien, ellers grusvei, alternativ en liten skogsvei. Veien er i hovedsak flat, men noe bakke fra Eide ned mot Holmsundet. Enkelt å finne frem, en må huske å gå til høyre ved XL Bygg, og til høyre igjen ved Istad Kraft-bygget, og høyre etter Holmsundbrua. En kan starte fra flere steder, anbefalt er fra Sjelvika bensinstasjon, alternativ før Holmsundbrua hvor det er en stor parkeringsplass, eller rett etter Holmsundbrua.

Tilkomst og parkering

Før Holmsundbrua fra Eide, etter Holmsundbrua eller ved Sjelvik bilverksted.
Fottur
Grønn
Lengde
5,06 km en vei
Stigning
52 m
Tidsbruk
1 t. 25 min.
Sesong
Vinter, Vår, Sommer, Høst
Høyeste punkt
24 moh

Løype på kart

Underlag Lengde i km
Asfalt 3,5

Offentleg transport

Bussholdeplasser langs strekningen fra Sjelvik-bilverksted til Istadkraft bygget.
Køyreskildring
Print ut