English

Toppløype på Sekken

Molde

Kort om turen

Rundtur via mange topper på Sekken med flotte utsiktspunkt mot Molde, Otrøya, Vestnes, Rødven, Skåla og fjellene i Rauma. Variert løype fra øst til vest og langs sør og nord på Sekken. Dersom du synes hele runden blr for lang er det fine muligheter for å dele opp turen i mange etapper med flere alternative start -og stoppsteder.

Ruteskildring

Fra skytebanen følger man en sti ned til veien og videre mot Sollibøen. Der tar man til venstre før låven, og følger marka opp mot høyre og videre gjennom skogen opp til toppen på Vassura og post nr 1.

Fra Vassura går stien videre frem til et utsiktspunkt over Sollibøvatnet. Der snirkler stien seg bratt ned mot vatnet. Stien går videre langs vatnet før den tar av til høyre mot Skogvikåsen og post nr 2.

Stien går videre i langs åsen der den 3. posten, på Åmen, ligger litt nedom toppunktet, med utsikt ned mot Skogvika.

Fra Åmen går stien bratt ned på sørsida og videre langs skogsveien mot Romdalvika. Før du kommer helt ned tar løypa av til venstra langs en annen skogsvei. Denne følger du til endes der stien går bratt opp, og over ei myr. Deretter går stien østover forbi den vestlige Brendenakken, opp på den østlige Brendenakken til post nr 4.

Fra Brendenakken går stien ned forbi Vestadvatnet der den følger en ny skogsvei et skykke før du tar du av stien til venstre mot Tranhaugen. Tranhaugen er det høyeste punktet på Sekken, 304moh, hvor post nr 5 er.

Fra Tranhaugen går stien videre ned til Fjellvegen der du tar til høyre. Følg Fjellvegen nedom Teppinga der løypa tar av til venstre langs en skogsvei. Følg denne opp over Vestadberget (masta), der stien til Eikaberget tar av til venstre rett nedom masta. Følg så denne videre til toppen av Eikaberget og post nr 6.

Derfra går stien videre østover og ned til en ny skogsvei som du deretter tar av til venstre på en ny sti som går videre østover til toppen av Funnin og post nr 7.

Fra Funnin går stien ned på et utsiktspunkt der du følger stien til venstre mot geitastien og videre vestover langs ryggen og over mot Ørnehaugmyra. I vestenden av myra får stien over en haug og videre ned mot Alnøva. Der følger stien kanten på berget mot toppen av Alnøva og post nr 8.

Fra Alnøva går stien videre vestover og ned til Fjellvegen igjen. Der tar du til høyre ned på skytebanen.

Toppløypa er merket med skilt og hvite stikker.

Tilkomst og parkering

Parkering ved skytebanen på Sekken som ligger på veien opp til Sollibøen. Fra ferjekaia følger du hovedveien rett frem ca 1 km, og svinger til høyre mot Sollibøen. Fra hovedveien er det ca 1 km opp til skytebanen, ta av til høyre etter å ha passert Sekkesetra. Dersom du reiser uten bil er det en lang bakke opp mot skytebanen.
Fottur
Blå
Lengde
17,43 km en vei
Stigning
0 m
Tidsbruk
5-6 timer
Sesong
Vår, Sommer, Høst
Høyeste punkt
304 moh
Merking
Både skiltet og merket
Mobildekning
Ja

Løype på kart

Underlag Lengde i km
Grus 0,5
Sti 17

Offentleg transport

Ferje Molde - Sekken. Se Fram for rutetider. Vil anbefale sykkel fra ferjekaia til skytebanen. Litt tungt ca 1 km fra hovedveien opp til skytebanen, men lett når man skal tilbake.

Anna

Er merket flere alternative tilførselsløyper som fører opp til toppløypa. Disse er merket med skilt og oransje stikker. Alternativt kan man gå halve løypa, vestenden eller østenden. Begge alternativene er ca 9,5 km. Vestenden starter som toppløypa, men når man kommer ned på Fjellvegen etter Tranhaugen tar man til venstre ned til Skytebanen. Østenden starter ved at man går over Fjellvegen og til venstre etter Teppingen.

Kart

Romsdalsfjorden. SIL legger også ut kart på Ferja og Samsen
Køyreskildring
Print ut