English

Svanvikmyra

Hustadvika

Kort om turen

Turen starter på parkeringen ved Holmsundbrua og går i vakre omgivelser forbi Svanvika og innover til elva som går ut fra Litlvatnet/Vassgårdvatnet. Deler av turen går i naturreservat 

Ruteskildring

Parker på parkeringsplassen ved Holmsundbrua. Gå gangveien over brua i retning Svanvika. Etter ca 650 m tar du av fra gangveien langs en grusvei. Når grusveien deler seg etter ca 100 m ta til venstre og følg veien til gjennom en flott treale. Etter ca 250 meter ta til høyre det skiltet til Svanvikmyra står og følg veien til du kommer til en bom. Ca 150 meter etter bommen deler veien seg igjen. Følg pilen og veien til høyre ned mot elva. Du vil snart se Stikk- posten.

Ved Stikk-ut posten er det satt opp en benk like ved elva. Fram til posten er turen trille- og sykkelvennlig. Om man vil fortsette turen videre til fots, kan man følge en gjenngrodd vei langs elva til elveutløpet ved Litlvatnet. Her er det også satt ut benker (obs! Tunge bordplater av stein)

Tilkomst og parkering

Fra Eide sentrum tar du av fra riksveg 64 i første krysset (Strandvegen) til venstre mot Høgset og følger fylkesveg 279. Kommer du fra Moldesida, tar du av til høgre i første krysset etter Skjelvik Bilverksted. Parkeringen ligger på Strandvegen før Holmsundbrua når du kommer fra Eide.
Fottur
Grønn
Lengde
1,70 km en vei
Stigning
20 m
Tidsbruk
55 min.
Sesong
Vinter, Vår, Sommer
Høyeste punkt
18 moh
Merking
Både skiltet og merket
Mobildekning
Ja

Løype på kart

Underlag Lengde i km
Asfalt 0.65
Grus 1.1

Anna

Deler av turen går i Naturreservat og gjennom verna område. Informasjonstavle står på parkeringsplassen ved Holmsundbrua. Svanviken har også sin spesielle historie det går an å lese mer om.
Køyreskildring
Print ut