English

Skåravatnet (Myrkevatnet) fra Ulvestaddalen (Lauvstad)

Volda

Kort om turen

Skåravatnet er ein populær tur både på sommar og vinterstid. Det er eit stort vatn, med muligheit for fisking. 

Ruteskildring

Merka rås frå sætra og framover. Etter 1,4km deler  råsa seg og ein held til venstre. Vidare går turen opp Hellevassbakken til Varane. Råsa går deretter vidare framover Lisjedalen, om sommaren går råsa på begge sider av dalen, den vanlegaste ruta er råsa til venstre opp i fjellsida. Når det er snø og is kan ein ikkje gå på denne sida, men velge den andre ruta. 

Tilkomst og parkering

Frå Lauvstad ferjekai, ta til høgre i krysset og køyr fv 652 til Lauvstad barnehage. Følg Haugevegen  til skilt Ulvestadsætra og følg denne vegen til p-plass ved sætra. Bomveg. Parkering på Ulvestadsætra

Fottur
Blå
Lengde
4,36 km en vei
Stigning
509 m
Tidsbruk
3 t. 30 min.
Sesong
Vår, Sommer, Høst
Høyeste punkt
746 moh
Merking
Merket
Mobildekning
Delvis

Løype på kart

Betalingsmiddel for bomvei

Vips/Kontanter, 50 Kr
Køyreskildring
Print ut