English

Piggtråd-runden på Julneset

Molde

Kort om turen

Turen går i variert terrreng, med små klyv langs kysten og fin sti i skogen. Turen er en fin ettermiddaggstur, eller man kan ta med seg niste eller fisker på svaberga, samt passerer både piggtrå og intallasjoner fra 2. vedenskrig. Runden har stor variasjon med fin sti i kystfuruskog og kystnært med utsikt inn Romsdalsfjorden.

Rutebeskrivelse

Turen vil bli merket med blått, men enn så lenge må du benytte GPS-sporet i Stikk UT-APPen for å finne fram. 

Adkomst og parkering

Det er sammenhengende sykkelsti fra Molde til Julneset på ca 8 km. Kommer du med bil parker ved fergeleiet til Mordalsvågen. Det er også planer om ny parkeringsplass lengre øst.
Fottur
Blå
Lengde
3,15 km rundtur
Stigning
147 m
Tidsbruk
1 t. 10 mi
Sesong
Vår, Sommer, Høst

Løype på kart

Valg for kartet:

Underlag Lengde i km
Grus 0,35
Sti 2.6
Ingen sti 0,2

Offentlig transport

Bus til Mordalsvågen ferjekai. Bus nr. 240, 531 og 561.

Annet

Julneset fort ble bygget av tyskerne under 2. verdenskrig. Det står fortsatt flere bunkerser og kanonstillinger igjen som kan være interessante å besøke. Ved stien er det satt opp flere informasjonstavler med bilder og historikk for området.
Kjørebeskrivelse
Print ut