English

Oddane på Aursneset - både sommar og vinterfottur

Sykkylven

Kort om turen

Turen ut mot Oddane er heilt kort, lett kupert grusa sti frå parkeringsplass ved fergeleiet. Stien endar ute med badeplassen. Trillevenleg fram til turkassa. Herifrå må ein gå ca 100 meter utpå Oddane (berg) . Fin fiskeplass. 

 På vinter blir ikkje stien brøyta.

Ruteskildring

Ved sida av kiosken går stien bort mot Oddane, 2 minutt å gå. Ta med spann og spade til dei minste. Nyt kaffien og utsikta av storfjorden og sunnmørsalpar i si prakt. Rydd etter deg. Populært område.

Tilkomst og parkering

Stor parkeringsplass ved fergeleiet, på begge sider av vegen, med god kapasitet.
Fottur
Grønn
Lengde
0,21 km en vei
Stigning
2 m
Tidsbruk
10 min.
Sesong
Vinter, Vår, Sommer, Høst
Høyeste punkt
4 moh
Merking
Ikke skiltet eller merket
Mobildekning
Ja

Løype på kart

Underlag Lengde i km
Grus 0,2

Anna

Seks flotte gravrøyser ligg ytterst på Aursneset ved innseglinga til Sykkylvsfjorden. Dei er alle frå jernalderen . Arkeologane trur at røysene vart bygde der av bebuarane på Auregarden i jernalder. Røysene ligg her ute som ein slags "revirmarkering" eller grensemerke for eigedomane. Dei som segla forbi skulle tydeleg sjå kven som eigte området!
Køyreskildring
Print ut