English

Nesøya Rundt

Sunndal

Kort om turen

Strandlinja rundt Nesøya er variert med løvskog og barskog, lune bukter og klipper. Flott utsikt mot Trollheimen og Sunndalsfjella.

I rolig vær kan denne turen også padles ved å krysse over fra Tingvoll (2,8 km kryssing) eller fra Stangvik ( 2,3 km kryssing), eller kombineres med turen ut fra Ålvundfjorden langs Neslandet. 

Ruteskildring

Fra Nesøya småbåthavni Øyabukta er det fint å legge turen sørover langs land og passere under brua som fører ut til Nesøya. Når du passerer ut det lille sundet ser du rett over mot Tingvoll. Fortsett nordvestover langs land. Her er relativt tett med hytter det første stykket. Etter ca 1,5 km padling blir det imidlertid færre hytter og flere fine plasser for strandhugg. De siste 400 meterne fram til spissen av Nesøya er det en del klipper og berg hvor landing er vanskelig / umulig, og hvor en må regne med reflekssjonsbølger om vinden står fra nordvest.

Framme ved spissen av Nesøya har du et flott vidsyn inn mot Trollheimen. Det er fint å passere på innsiden av den lille holmen her. Langs østsida av Nesøya vil du og finne mange hytter, men her er og usjenerte plasser å gå på land. Vær oppmerksom på båttrafikk på hele denne turen, dette er et populært område for fritidsbåter. 

Tilkomst og parkering

Ved Nesøya småbåthavn finner du en fin, skjerma plass for å sette ut kajakken. Nesøya Båtforening ønsker padlere velkommen, men oppfordrer til å vise hensyn ved parkering av bil.
Padletur
Grønn
Lengde
5,46 km rundtur
Tidsbruk
1 t. 25 min.
Sesong
Vår, Sommer, Høst
Mobildekning
Ja

Løype på kart

Beskrivelse av sjøforhold

I fint rolig vær er dette en tur som kan passe for alle. Vær oppmerksom på sterk vind fra nordvest som vil gi bølger / refleksjonsbølgerved spissen av Nesøya og vind fra sørøst som kan gi kraftige kastevinder.
Køyreskildring
Print ut