English

Nedre Skeisnebba

Surnadal

Kort om turen

Vegen oppover mot Skeisnebba hyttefelt i Surnadal er populær til  kvardagstrim. I nedre del av Skeisnebba står ein turkasse i fin gangavstand frå mange heimar i Nedre Surnadal. Herifrå har ein flott utsikt over Eidet med mellom anna Kavlvegen kultursti på myra nedanfor.

Ruteskildring

Frå parkeringa følgjer du Skeisnebbvegen oppover. Det er ca. 3,3 km opp til enden av vegen, så her kan lengda på turen tilpassast form og startpunkt. Frå desember 2022 ligg det to Stikk UT! vinterfotturpostar oppi vegen. Den første, Nedre Skeisnebba, finn du på nersida av vegen etter å ha gått ca. 1,2 km. Den øvste ligg 2,5 km frå startpunktet, på øversida av vegen.

Tilkomst og parkering

Frå krysset mellom riksveg 65 og 670 ved Skei køyrer du ca. 2,5 km etter riksveg 670 i retning Kvanne. Her startar Skeisnebbvegen på venstre side av vegen, og her svingar du inn og parkerer. Parker ved lunningsplassen nede ved vegen viss det er muleg. Viss du må parkere lenger opp, er det viktig at du tek omsyn og ikkje hindrar nødvendig trafikk til hytterenovasjonsanlegget eller høgdebassenget. Større køyrety må ha plass til både å koma seg fram og å snu her.

Fottur
Grønn
Lengde
1,22 km en vei
Stigning
107 m
Tidsbruk
55 min.
Sesong
Vinter, Vår, Sommer, Høst
Høyeste punkt
231 moh
Merking
Skiltet
Mobildekning
Ja

Løype på kart

Underlag Lengde i km
Grus 2,45

Offentleg transport

Det er muleg å koma hit utan bil, men det vil bli utfordrande å få det til å klaffe med bussrutene.
Køyreskildring
Print ut