English

Liasetra

Stranda

Kort om turen

Tur på god skogsveg til ei perle av ei seter.

Ruteskildring

Startar på parkeringa til idrettsbana i Liabygda (Langemyra). Kryss den kommunale vegen og gå inn på traktorvegen langs marka nord for idrettsbana. Ta stien til venstre gjennom skogen etter ca 150 meter. Følg så stien ca 200 meter, til skogsvegen mot Liasetra. Følg skogsvegen til Liasetra.

Hugs på at estimert tidsbruk kan variere frå person til person. 

Tilkomst og parkering

200 meter aust for krysset til Liabygda fergekai, tek ein opp i bygda og følgjer bygdevegen forbi skulen, kyrkja, bryggeriet og barnehagen. Ta til venstre og så til høgre etter barnehagen. Følg Langemyrvegen austover mot Idrettsbana, der det er merka parkering. Parkering ved idrettsbana i Liabygda (Langemyra)
Fottur
Grønn
Lengde
2,07 km en vei
Stigning
210 m
Tidsbruk
1 t 20 min
Sesong
Vår, Sommer, Høst
Høyeste punkt
441 moh
Merking
Både skiltet og merket
Mobildekning
Ja

Løype på kart

Underlag Lengde i km
Grus 1,5
Sti 0,5

Anna

Vær oppmerksomme på beitende storfe og småfe på og i området rundt Liasetra.
Køyreskildring
Print ut