English

Kyrkjestien, Glomset - Flåte

Ålesund

Kort om turen

Fin liten tur først på grusveg før du kjem over på sti gjennom fin furuskog mot skogsvegen som kjem opp frå Flåte. Turen er godt merka med raude merke på trea. Turen kan kombinerast som ein rundtur oppom Haugtua.

Ruteskildring

Følg skilting mot Haugtua. Gå vegen vidare oppover frå turparkeringa. Sving til venstre over på skogsvegen mot Haugtua. Etter eit lite stykke ser du skilt til Kyrjestien. Ta av til høgre her. Turen går eit lite stykke på skogsveg før den går over i sti i retning mot Flåte. Turen går på tildels våt sti, men også tørre, fine parti gjennom stor, gamal furuskog. Stien møter skogsvegen frå Flåte. Her kan du gå vidare opp til venstre langs ein tildels dårleg skogsveg til du møter ei lita myr. Kryss myra og du møter stien til Haugtua som går opp frå Flåte like over myra. Slik kan du få ein rundtur viss du tek den andre stien ned att til parkeringa. Du kan også gå vidare rett fram frå posten og følgje skogsvegen mot Flåte for så å ta av på stien til Haugtua lenger nede.

Tilkomst og parkering

Turen starter ved fylkesvei 656 på Glomset. Følg skilt til Storfjord Hotel og Haugtua. Parker på stor parkeringsplass på venstre side av vegen. Gratis parkering.

Fottur
Grønn
Lengde
1,24 km en vei
Stigning
111 m
Tidsbruk
55 min.
Sesong
Vår, Sommer, Høst
Høyeste punkt
137 moh
Merking
Både skiltet og merket
Mobildekning
Ja

Løype på kart

Underlag Lengde i km
Grus 1
Sti 1,5

Anna

Kyrkjestien vart bruka av folk på Glomset når dei skulle til kyrkja på Skodje. Dei rodde vidare over Skodjevika.

Kart

Ålesund
Køyreskildring
Print ut