English

Kvilet frå grendahuset

Fjord

Kort om turen

Turen til Kvilet går langs den gamle fjellvegen til Gjerda, Hatlestad og Litleås. Kvilet er om lag halvvegs til Gjerda, og er, som namnet seier, ein kvilestad. Vegen har gjennom årtider vore ferdselsvegen til fjellgardane og Rellingsætra frå bygda, men den idylliske og godt stelte vegen blir no brukt mest til turgåing, av både unge og eldre.

Ruteskildring

Turen startar ved å gå gjennom ei grind like ved vegen til barnehage/grendahus. Turen føl deretter ein gamal, graskledd kjerreveg. Her er ingen vanskelege parti, men det er noko stigning. Underlaget er noko ujamt, så dersom ein er ustø til beins, kan eit par stavar vere til hjelp. Det er også fullt mogleg å sykle både opp og ned denne vegen, men ta omsyn til turgåarar og beitande dyr. I vinterhalvåret blir ikkje vegen brøytt, men det er sjeldan særlege mengder med snø nede i bygda, og det går fint an å trakke seg ei rås. Elles fint med bruk av truger. Fin utsikt til bygda det meste av vegen. Turmålet, Kvilet, ligg inne mellom nokre store graner, om lag 0,9km frå start, ved eitt par heller som er lagt ned som kvilebenk. Retur same veg, eller du kan velje å gå lengre.Viss du vil kome høgare til fjells, kan du følgje den gamle fjellvegen heilt til garden Hatlestadgjerdet (Gjerda), og her kan du kome inn att på den asfalterte nye fjellvegen. Der kan ein følgje bilvegen ned til bygda att. Eventuelt kan ein krysse vegen og halde fram på den gamle sætrevegen heilt opp til Rellingsætra, 600m.o.h. Retur same veg, eller retur vestover via flatare grusveg til parkeringsplass ved Hatlestad. 

Tilkomst og parkering

Føl fylkesvegen innover langs fjorden frå Eidsdal til Norddal/Dalsbygda. Ta av på første veg til høgre oppover bygda, og køyr forbi Petrines Gjestgiveri. Føl skilting til Dalsbygda skule (gjennom eit gardstun). Ein kan parkere bilen ved Dalsbygda barnehage/grendahus (øvste plassen). Om lag 20 meter før parkeringsplassen finn ein ei grind ved sidan av bilvegen. Her startar turen.

Fottur
Grønn
Lengde
0,87 km en vei
Stigning
125 m
Tidsbruk
40 min.
Sesong
Vinter, Vår, Sommer, Høst
Høyeste punkt
137 moh
Merking
Både skiltet og merket
Mobildekning
Ja

Løype på kart

Underlag Lengde i km
Sti 1,74

Offentleg transport

Skulebuss frå Eidsdal i skuleåret, kl. 14.00 frå Eidsdal fergekai.

Anna

Denne vegen er i seg sjølv eit kulturminne, då det er ein gammal ferdselsveg som har vore nytta i årtider. Murane som støttar opp vegen er på dei fleste stader heilt inntakte. Vegen er godt stelt då her går beitedyr heile sommarsesongen, og vegen er elles godt helden ved like av grunneigarane.

Kart

Turkart Norddal kommune, 1:50 000, Opptur Geirangerfjorden; tur 3-14: Kulturvandring i Norddal
Køyreskildring
Print ut