English

Kjellingset

Sula

Kort om turen

En relativt kort og enkel tur til et flott område, mesteparten av turen går på grusveg. Fin utsikt over breisundet/Hessa og passer til en god rast og kanskje litt grilling i fineværet.

Ruteskildring

Når du parkerer på parkeringsplassen på Æhamaren så går du forbi bommen som sperra vegen vidare og følger denne utover ca. 1 km.  Da er det en port i gjerdet på nedsida av vegen der man tar av og følger stien ned til Kjellingset. Nede ved Kjellingset må man passere elva for å komme opp på platået, dette går normalt fint. Men ved høg vassføring kan dette være krevjande for barn, men meg god hjelp frå vaksne går dette bra.

Oppe på platået er det flott utsikt over mot Hessa og Sukkertoppen, innover mot Sandvika/Langevågen og Langevågs holmane og ikkje minst utover Breisundet. Oppe på platået er det flott å sitte og nyte fineværet, her er det mogleg å grille, og telte. Det er også kort veg ned til rullesteinsfjøra og i elva som renn forbi er det fint å jakte på små fisk.

Tilkomst og parkering

Køyr gjennom Langevåg sentrum og følg vegen helt til endes i Sandvika. Ved bommen omlag 100 meter etter grusvegen har starta, er det parkeringsplass.
Fottur
Grønn
Lengde
1,22 km en vei
Stigning
30 m
Tidsbruk
50 min.
Sesong
Vinter, Vår, Sommer, Høst
Høyeste punkt
67 moh
Merking
Merket
Mobildekning
Ja

Løype på kart

Underlag Lengde i km
Grus 1
Sti 0,2

Offentleg transport

Ja, men da må man gå fra Langevåg sentrum og ut til Sandvika. Omlag 2 km på asfaltert veg.

Anna

Kjellingset er ein del av eit større kulturlandskap og ligg vest forbi Langevåg i Sula kommune i Møre og Romsdal. Kjellingset ligg på ein terrasse, ein gamal sjøbotn i landskapet. Kjellingset har spor av busetnader heilt frå folkevandringstida og til fram til rundt 1780. Det er gjort gravfunn frå eldre jernalder og ein kniv frå yngre jernalder. Dei eldste nedskrivne opplysningane om gardsdrift er frå 1603. Det er spor av fleire tufter i området, blant anna eit kvernhus borte ved elva.
Køyreskildring
Print ut