English

Holtamoen- lysløypa

Surnadal

Kort om turen

Lysløypa i Holtamoen i Øvre Surnadal ligg i relativt flatt terreng. Den er derfor veldig godt eigna for både barn som skal lære å gå på ski, og vaksne som ønskjer ein lettare kvardagstrim.

Du finn også turkasse for Stikk UT! ski på denne rundturen.

Ruteskildring

Køyr i ca 10 km frå Skei i Surnadal i retning Rindal, og ta av opp til høgre inn på Vinddøldalsvegen. Viss du kjem frå Rindal, kjem du til dette krysset rett etter at du har passert Røv mølle og brua over Vinddøla. Sving så opp til venstre.

 Køyr ca. 400 meter innover Vinddøldalsvegen. Her kan du parkere på høgre side. Gå inn på ein liten stikkveg til høgre, og du kjem straks til skibua ved lysløypa. Følg opptrakka rundtur i lysløypa. Den er ca 2,2 km lang. Turboksen finn du på eit tre i området ved skytebanen, omtrent på det punktet i løypa som ligg lengst bort frå startpunktet ved skibua.

Tilkomst og parkering

Du parkerer ved parkeringa som høyrer lysløypa til.

Skitur
Grønn løype
Lengde
2,16 km en vei
Stigning
38 m
Tidsbruk
35 min.
Sesong
Vinter
Lysløype
Hele turen
Høyeste punkt
83 moh
Merking
Skiltet
Mobildekning
Ja

Løype på kart

Underlag Lengde i km
Preparert med tråkkemaskin 2,16

Offentleg transport

Det er muleg å ta buss dit Vinddøldalsvegen startar, men det vil truleg vera vanskeleg å finne ruter som passar både fram og tilbake.

Anna

Når det er snø, blir det tråkka ca ein gong per veke. Dersom lyset i lysløypa ikkje er på når du kjem, finn du lysbrytaren (ein svart knapp) på veggen ved døra til skibua. Lyset slår seg automatisk av kl. 21.30, men viss du treng lys lenger, kan du lett ordne dette ved å følgje instruksjonane på oppslag ved døra.

Kart

Ikkje nødvendig med kart

Betalingsmiddel for bomvei

Vinddøldalsvegen er bomveg! Dersom du berre skal til lysløypa, slepp du å betale bompengar, men viss du vil lenger innover i dalen, må du betale vanleg avgift når du passerer bommen.
Køyreskildring
Print ut