English

Holskarsætra

Volda

Kort om turen

Turen til Holskarsætra går i fin gran- og bjørkeskog langs Holskarelva. Tydeleg sti blant blåbærlyng med jamn stigning tek deg fram til Holskarsætra på omlag 600 meters høgde.

Ruteskildring

Start ved Taraldset, like aust for ei lita bru over Holskarelva. Her er godt skilta mot Holskarsætra, Daurmålhornet og Gulekoppen. Stien er tydeleg og går på austsida av Holskarelva. Det er jamn stigning opp til omlag 600 høgdemeter. Her flatar det ut til Holskarsætra. Du skal over ei lita elv før du kjem bort til sætra. I periodar med høg vassføring (snøsmelting og/eller mykje nedbør)kan det vere vanskeleg å passere denne elva, men normalt skal dette ikkje vere eit problem. Framme på sætra finn du postkassa på hytteveggen. 

Frå Holskarsætra er det mogleg å fortsette turen til anten Daurmålhornet eller Gulekoppen. Sjå eigne turskildringar for skildring av ruta vidare mot desse turmåla.

Tilkomst og parkering

Like vest for Hornindal sentrum tek du av mot Stranda/Sykkylven/Ålesund på FV 60. Etter ca 500 m, like før ein krapp sving, tek du av til Tomasgård. Køyr forbi eit par gardstun og ta så til venstre (726). Køyr vidare ca 4-5 km. Sjå etter turskilt på høgre side av vegen. Parker ca 150-200 m aust for der stien startar
Fottur
Blå
Lengde
1,66 km en vei
Stigning
293 m
Tidsbruk
1 t. 35 min.
Sesong
Vår, Sommer, Høst
Høyeste punkt
605 moh
Merking
Både skiltet og merket
Mobildekning
Delvis

Løype på kart

Underlag Lengde i km
Sti 3,31

Offentleg transport

Nei
Køyreskildring
Print ut