English

Det gylne triangel

Molde

Kort om turen

Det gylne triangel- byvandring
En tur som tar deg mellom Molde sentrum, Storsentrene/Roseby og Molde Idrettspark. Tre vikige målpunkt med relativt kort avstand, og mye byhistorie!
Ruten viser direkteveger med mindre biltrafikk enn hovudvegene.


Ruteskildring

Frå rådhusplassen følg Storgata bort til Moldeelva ved Gotfred Lies plass. 2 interessepunkt.

Fortsett bort forbi kinoen, ta til venstre opp Olsmedbakken til Fannestrandsvegen. Interessepunkt.

Følg vegen bort til lindealleen der strandvegen kommer opp. 2 Interessepunkt.

Videre rett fram til Moldegård. Interessepunkt.

Vend vestover igjen men følg nå gang/sykkelvegen Banehaugskogen. Interessepunkt.

Kryss Banehaugvegen og fortsett i Bastian Withs gate. Ta til høgre i enden av gata og kryss Frænavegen. Til høgre og skrått venstre i retning mot fabrikkvegen (Følg skiltet «blindveg untatt sykkel»). Interessepunkt.

Følg så gang/sykkelvegen over Moldeelva. Interessepunkt.

Følg Henrik Ibsens gate vestover, over Fridtjof Nansens gate, ta til høgre og opp til venstre i Amtmann Lehts gate (5-arms krysset). Følg Amtmann Lehts gate vestover. Ta til høgre opp Kirkebakken og til venstre inn Margareta Dahls gate frem til Idrettsvegen. Ta til høgre opp til Molde Idrettspark. Interessepunkt.


Vend sørover mot fjorden, følg gang/sykkelveg mellom parkeringsplassen og gravstedet, ned til Margareta Dahls gate. Ta til høgre og følg gata til endes. Kryss Parkvegen, ta til høgre og venstre ned gang-/sykkelvegen (alternativt gjennom parken til Chateauet). Interessepunkt.

Ved statsråd Astrups gate ta til venstre og så til høgre ned «den grønne koridor» til Sandvegen. Ta til høgre og følg fortauet, og kryss så sandvegen ved krysset til fylkeshuset. Følg gang-/sykkelvegen vestover forbi fylkeshuset. 2 Interessepunkt.

Følg fortauet ned til Julsundvegen (alternativt gå gjennom parken), kryss over til Moldebadet og bort til kanonene vest for Seilet. Interessepunkt.

Følg sjøfronten forbi Aker stadion, Molde fjordstuer, Hamnegata/Alexandraparken, kråpet mellom Thon hotell og Storkaia og nye sjøfronten 1 tilbake til torget og rådhusplassen

Tilkomst og parkering

Det anbefales å nytte Molde parkeringstunnel om du ankommer byen med bil. Det er ca 2 minutt å gå fra tunnelen til Rådhusplassen Fra vest: Julsundvegen og til venstre opp Sandvegen ved Aker stadion. Fra vest: Moldegårsvegen-Frænavegen-øvre veg. Ellers ligger trafikkterminalen med hurtigbåt- og bussanløp 2 min fra rådhusplassen. Sykkelparkering anbefales på stativ ved torget og rådhusplassen
Sykkeltur
Grønn landevei
Lengde
5,56 km en vei
Stigning
61 m
Tidsbruk
35 min.
Sesong
Vinter, Vår, Sommer, Høst
Lysløype
Hele turen
Høyeste punkt
61 moh
Merking
Ikke skiltet eller merket
Mobildekning
Ja

Løype på kart

Offentleg transport

Molde trafikkterminal med mange bussankomster fra hele regionen ligger et steinkast unna start/sluttpunkt på rådhusplassen.

Anna

På tre av punktene vil det stå historiefortellere fra "Selskabet for Molde Byes vel" og "Molde Borgervæbning". Banehauen, Chateauet og kanonene på Reknes.
Køyreskildring
Print ut