English

Lavvoen ved Heimsætra (frå Valldal stadion)

Fjord

Kort om turen

Lett tur i motbakke på fin grusveg til ein lavvo ved ein gammal seterstøl. Skoghogst har gitt god utsikt både undervegs og frå setra.

Ruteskildring

Gå opp til grasbana ved klubbhuset, hald til venstre langs bana og følg sti (skiløypetrase) til ski-brua over elva, nordvest for fotballbana.
Følg sti (skiløypetrase) oppover langs elva og til grusvegen, ca 500 meter. Hald til høgre og unngå jordbæråkeren.
Følg så grusvegen/setervegen 1,6 km derifrå (bomveg).
Turkassa er plassert ved lavvo ved vegen, like før Heimsætra. 

Det er nyleg hogd ned mykje granskog i området, så det er fin utsikt på turen. På andre sida av elva ser du Omnossætra.

Hald gjerne fram vidare oppover til Hjellsætra/Valldalssætra (1 km) og Myklebustsætra (1,5 km). Herifrå er det merka sti til Heimstevatnet og Fremstevatnet, over Storreset til Espedalen, Storvasshytta ved Storvatnet og heilt til Langsetrane i Stordal.

Trillevenleg
Det er også muleg å gå denne turen for dei med hjul som ikkje toler terreng. Følg då fylkesvegen 300 meter tilbake mot Myklebust og ta til høgre rett etter brua, like ved eit bustadhus. Følg grusvegen og ta andre veg til høgre. Du er då komen inn på setervegen til Heimsetra og StikkUT-løypa frå stadion kjem innpå vegen etter om lag 300 meter.

Tilkomst og parkering

Følg fv. 63 frå Valldal sentrum mot Trollstigen. Det er 7,5 km til Valldal stadion som ligg på Omnos. Parkering ved klubbhuset til Valldal IL.
Fottur
Grønn
Lengde
2,09 km en vei
Stigning
188 m
Tidsbruk
1 t. 30 min.
Sesong
Vår, Sommer, Høst
Høyeste punkt
285 moh
Merking
Både skiltet og merket
Mobildekning
Ja

Løype på kart

Underlag Lengde i km
Grus 1,6

Offentleg transport

Anna

Heimsætra ligg som ei av fire sætrer i Valldalsbotn, ein sidedal til Valldalen, om lag 7km frå fjorden. Myklebustelva med utløp frå Brekkevatnet renn midt i dalføret. Sætra ligg rundt 300 meter over havet, omkransa av høge fjell som Myklebusthornet og Gjedsegga. Heimsætra og Hjellsætra høyrer til Valldal gard. På Heimsætra var det setring heilt fram til 1970. Det har vore brukbar bilveg til setrane heilt sidan 1930-talet. (Frå boka «Til seters – setrar i Norddal», Valldal Bygdekvinnelag, 2012)

Kart

Turkart for Norddal 1:50 000, Tafjordfjella 1:50 000
Køyreskildring
Print ut