English

Dalen gård og Dalabergan

Kristiansund

Kort om turen

I kommunen vår har vi mange kulturminner og kulturmiljøer som kan være fine rekreasjons- og turmål. Et kortreist turtips er kombinasjonen Dalen gård og områdene ved Dalabergan.

Rutebeskrivelse

Utgangspunktet for turen er parkeringsplassen ved Atlanten videregående skole, foran Atlanten camping. 

Gå langs Arena Nordvest (ishallen) og følg fortauet rundt hallen i retning Atlanterhavsbadet. 

Magasinbygget

I svingen, på høyre side av veien, ligger Nordmørsmusea sitt magasin (lagerbygg). Bygget ble åpnet i 1962, den gang som utstilling og magasin for Kristiansund Museum som hadde manglet eget bygg og utstilling helt siden bombingen av byen i 1940. Bygget blir nå kun brukt som magasin. 

Almskårstua

Fortsett mot Atlanterhavsbadet og kryss gaten over til de laftede tømmerbygningene Almskårstua og Flyumstabburet. Almskårstua fra Sunndalen ble bygd som røykovnstue i 1816. Røykovnstuene har navnet fra en stor, oppmurt ovn uten pipe. Røyken gikk ut gjennom ei luke i taket (ljoren). Flyumstabburet kommer fra en kjøpmannsgard på Nordlandet i Kristiansund.

Følg grusveien videre mot det gule våningshuset på Dalen gård. 

Dalen gård

Dalen Gård er vedtaksfredet av Riksantikvaren og eies i dag av Kristiansund kommune. 

"Øvre Fosenvågen", som var det opprinnelige navnet, ble startet som et løkkebruk på 1780-tallet av Walter Miln (1749- 1799). Den første tiden var det ingen som bodde på stedet, som da bare bestod av en låve med fjøs. Gården fungerte som et løkkebruk, og det var i sin tid flere av disse beliggende rundt byen. I en tid med lite utviklet infrastruktur mellom by og land spilte disse brukene en viktig rolle som matforråd til byens befolkning. 

I begynnelsen på 1800-tallet kom gården i familien Knudtzons eie. Den ble da kalt Dalen (Knudtzondalen). I årene 1808-1810 ble det drevet nydyrking og grøfting, og Milns vånegård (hovedhuset) ble flyttet fra byen og satt opp her. Våningshuset stod først i nord sør retning, men ble ca. 1870 dreiet 90 grader, mest sannsynlig av værmessige årsaker. 

I 1846 solgte N.H. Knudtzon gården til Hans Larsen Dahl for 4000 riksdaler. Etter datidens målestokk var Dalen en ganske stor gård med 17 melkekyr, 1 okse og 3 hester.

I 1853 forpaktet Dahl gården til lærer og handelsborger Iver Hansen. Hansen startet serveringssted og dansetilstelninger på gården, noe som gjorde Dalen til et populært utfartssted om søndagene, men ikke hos prost Folkmann Schaanning. Han klagde til biskopen og samme år ble Hansen utnevnt/forflyttet til Røros som lærer og klokker. Dahl fikk økonomiske problemer og solgte gården til surnadalingen Gregorius Aune i 1853. 

To år senere kjøpte sambygdingen Jon Pedersen Glærum Dalen gård og flyttet til byen. I 1883 overtok sønnen, Peder, gården. Han drev den til 1921, da Jon Glærum ble driver.  Sønnen Per ble den siste som drev stedet, som på folkemunne ble kalt Glærumgården.

I 1952 eksproprierte kommunen all dyrka marka fra gården, for å bygge idrettsanleggene (Atlanten stadion).  Ca. 1970 avsluttet Glærum gårdsdriften etter at utbyggingen i Folkeparken gjorde det umulig med videre drift. I 2004 eksproprierte kommunen resten av eiendommen.

I 2013 ble gården vedtaksfredet av Riksantikvaren. At det midt i en by finnes et komplett gårdsanlegg (løkkebruk) i form av et rekketun med totalt 6 bygninger er ganske unikt.

I 2016 ble Dalen gård venneforening stiftet etter initiativ fra Rune Kristiansen. Venneforeningen har en driftsavtale med kommunen, og har lagt ned en stor innsats i skjøtsel og vedlikehold av bygningsmassen. 

Her kan du lese mer om historikk, detaljer og beskrivelser rundt de enkelte husene på Dalen gård.

Dalabergan

Etter å ha ruslet gjennom gårdstunet følges gårdsveien som går fra låven/frauhuset og tilbake i retning ishallen. I stedet for å krysse gata, ta til venstre og følg gang- og sykkelstien ned til første fotgjengerovergang (etter leveggen langs veien). Kryss gata, gå inn mot Atlanten ungdomsskole og ta så ned første vei til venstre. Denne går i en slak sving til høyre og følger terrenget rundt bukta. 

Området på Dalabergan var viktig i gamle dager. Til Dalabukta kom det båter med fisk. Bergknausene i området ble rensket for jord, fisken ble vasket i fjæra og lagt utover bergene for tørking. På Litj-Eaholmen tok fiskere under krigen i land hval som ble partert. Dette kjøttet var et verdifullt tilskudd, i en tid hvor det var lite å få tak i.

Jentebukta

Når det var badevær, badet jentene i Jentebukta (lengst nord) og guttene i Guttebukta (Guttebukta ligger innenfor Hagelinområdet og er fylt igjen).

I dette området finner du i dag en tilrettelagt bålplass som drives av Atlanten ungdomsskole. Denne kan brukes, men ta med egen ved.

Her det også et naust som brukes av Atlanten ungdomsskole. Det er fine fiske og bademuligheter i området. 

Atlanten ungdoms- og kulturskole

Gå tilbake igjen og ta av til venstre i første kryss på grusveien. Her går det en sti gjennom skogen som kommer ut ved Atlanten ungdoms- og kulturskole. Bygget ble åpnet og tatt i bruk til skoleåret 2005-2006, og rommer Atlanten ungdomsskole og Kristiansund kulturskole

Ved skolebygget finnes en ballbinge/slette og basketballkurver som kan brukes. Det er også en fin utsikstplass på haugen vest for skolen, og trappen opp dit er et yndet lavterskel "trimredskap". 

Atlanten videregående skole

Følg den asfalterte gangveien fra ungdomsskolen opp til Atlanten videregående skole. Kristiansund gymnas, som da var navnet, ble åpnet og tatt i bruk til skoleåret 1967-1968. Før den tid lå skolen i sentrum, i samme bygningsmasse som etterpå ble Langveien ungdomsskole og som nå delvis inngår i Normoria, kulturhuset i Kristiansund. 

Nå er rundturen straks ferdig, men det er verdt å nevne minnestøtten for elever ved skolen som falt under andre verdenskrig. Dette var elever ved daværende Kristiansund Offentlige Høgere Allmennskole. Det legges ned krans her på 8. mai av dagens elever ved Atlanten videregående skole. Minnesteinen er levert av Eide steinindustri og står godt synlig inne på skoleplassen. 

Adkomst og parkering

Parkeringsmuligheter ved Atlanten vg. skole (evt. Atlanten ungdomsskole) på hverdager etter kl. 15 og på helg. Alternativt ved Atlanterhavsbadet.

Fottur
Grønn
Lengde
2,06 km en vei
Stigning
51 m
Tidsbruk
40 min.
Sesong
Vinter, Vår, Sommer, Høst
Høyeste punkt
23 moh
Merking
Ikke skiltet eller merket
Mobildekning
Ja

Løype på kart

Underlag Lengde i km
Asfalt 1
Grus 1

Offentlig transport

Kart

Norge - serien 103 Kristiansund 1:50 000
Kjørebeskrivelse
Print ut