English

Vikenakken

Vestnes

Kort om turen

Utsikt til Molde i nord, videre østover ser vi Sekken, Langfjorden og Raumafjella. I vest ser vi Tresfjordbrua, Vestnes og Julsundet. P-plassen ved Vikesetra

Ruteskildring

Enkleste start på turen er å kjøre bomveien opp til P-plassen ved Vikesetra.  Km 0,0 Parkeringsplassen ved Vikesetra (320 moh.) Gå øverst på stølen og ta av østover mot Vikenakken.Km 1,8 Vikenakken 530 moh Nedturen kan følge oppturen eller gå om Knubben og tilbake til Vikesetra som en rundtur.

Tilkomst og parkering

Det er flere alternative startsteder til denne turen: Enkleste start på turen er å kjøre bomveien opp til P-plassen ved Vikesetra. Bomavgift på 40 kroner. Parkering er gratis. Bomveien starter like ved Vikeelva. Avkjøring fra ny fylkesvei 163 (gamle E136). Velger man å gå til fots opp til P-plassen ved Vikesetra, er det parkering ved hurtigbåtkaia. Derfra går en sørover gjennom en av undergangene og følger bomveien opp til Vikesetra. En noe lettere fottur opp til P-passen ved Vikesetra, er å parkere ved lysløypa på Gjermundnes, for så å følge skogsveien/stien sørover til en treffer på bomveien. 1 km kortere og 50 m mindre oppstigning. En kort stigning på 150 m er noe bratt. Fri parkering på Gjermundnes. På hurtigbåtkaia er det både busstopp og hurtigbåtrute. Ekspressbussene har busstopp ved E 136. Ingen parkeringsavgifter
Fottur
Blå
Lengde
1,75 km en vei
Stigning
210 m
Tidsbruk
1 t. 25 min.

Løype på kart

Underlag Lengde i km
Sti 1,5

Offentleg transport

Hurtigbåt eller buss til hurtigbåtkaia på Vikebukt. Ekspressbussene stopper ved E136.

Kart

Vestnes, blad 1220 II
Køyreskildring
Print ut