English

Vetafjellet

Molde

Kort om turen

Vetafjellet er verd et besøk. Her er det fin utsikt både til deler av Gjemnes og Molde.

Ruteskildring

Stien opp til Vetafjellet starter på det høyeste punktet av skogsbilveien. Godt merket sti i myrterreng.

Tilkomst og parkering

Ta av fra Fv62 på Gussiåsen ved skilt merket "Fosterlågen". Følg veien frem til bomkassa. Dersom du velger å parkere ved bommen kan du gå videre etter skogsbilveien, ca 1 km, frem til veiens høyeste punkt. Her står det skilt som viser stien opp til Vetafjellet. Finn egnet parkering som ikke hindrer trafikken etter skogsbilveien.

Fottur
Blå
Lengde
2,26 km en vei
Stigning
427 m
Tidsbruk
2 t. 15 min.
Sesong
Sommer, Høst
Høyeste punkt
606 moh
Merking
Skiltet
Mobildekning
Ja

Løype på kart

Underlag Lengde i km
Sti 2,5

Offentleg transport

Busstopp ved Fv62, Gussiåsen

Anna

Stien opp til Vetafjellet går igjennom Vetafjellet naturreservat hvor det er mye gammel løvskog. For nærmere informasjon om skogsreservatet se http://faktaark.naturbase.no/Vern?id=VV00002658&srid=32633

Betalingsmiddel for bomvei

Bomkasse/ vipps
Køyreskildring
Print ut