English

Vestadberget, Sekken

Molde

Kort om turen

Denne turen byr på fin natur på Sekken og flott utsikt til fjord og fjell på sørsida av Romsdalsfjorden.

Ruteskildring

Fra ferjekaia følger du Håkon Herdebreis veg (Fv 413, asfaltert veg) en km til kryss, og tar av til høyre på Sollibøvegen. Den følger du 900 m fram til StikkUT!-skilt som viser veg til venstre mot skytebane, og går 200 m til skytterhuset. Der står det skilt som leder inn på Fjellvegen, grusa tursti som ble ferdigstilt i 2016. Følg Fjellvegen 700 m til skilt ved Kvilarsteinen. Herfra går du 500 m sørøstover. Ved Teppinga (Teppingshaugen der du ser ei gammel demning) er det en ny rasteplass. Derfra videre på Fjellvegen nedover en bakke. Ved foten av bakken står informasjonsskilt om Fjellvegen og pil mot Vestadberget. Den ruta er merka med en del merkeband, og den er ganske tydelig som traktorveg / trase for ATV som kjører opp for vedlikehold av telemasta. Våren 2017 har det vært omfattende arbeid på masta, og vegen / stien er prega av dette på deler av strekninga.  Fra Fjellvegen (grusa veg) opp til Vestadberget (Masta) er det 1,2 km. Fra masta kan du nå følge en traktorveg ned fra Vestadberget til Eik. Da kommer du ned til Bygdetunet, nærbutikken Samsen, Sekken oppvekstsenter og Ungdomshuset. 
Fottur
Blå
Stigning
0 m

Løype på kart

Anna

Åpningstider for Samsen (nærbutikken): Kl. 09.00 – 10.00 og 14.30 – 17.30 mandag til torsdag (og til kl. 19.00 fredag) og kl. 10.00 – 14.00 lørdag. Alle søndager utover sommeren og et stykke utpå høsten er kafe B på Bygdetunet åpen en stor del av dagen. (Åpningstider blir kunngjort.)
Køyreskildring
Print ut