English

Verma via Reset

Rauma

Kort om turen

Dette er en populær tur der stigninga er moderat hele vegen fra Brøste til Alteret. Utforkjøringene ned til Verma har en del bratte partier, som kan være en topp opplevelse den ene dagen og et mareritt den neste - alt etter føret.

Ruteskildring

Et res er en overgang eller forhøyning. Betegnelsen blir gjerne brukt om overgangen mellom to daler, men også om en forhøyning inne i en dal. Denne turen blir betegnet som "Over Reset" blant Øverdalinger. De fleste gjennomfører turen fra Brøste til Verma, men for den som liker å gå bratte oppoverbakker og heller få en slak nedkjøring, så kan turen gås den andre vegen. Kjør til Fremre Brøste og parker på Sjugurgarden. Gå etter vegen framover. Etter 50 meter deler vegen seg i to, ta her vegen som går til høyre. Følg vegen til høyre (som er en del av Brøstdalen rundt ) helt fram til Furuholen. Herfra går du oppover dalen. Det er ofte flere opptråkka løyper her i begynnelsen, noen følger traseen til sommerstien. De fleste løypene fører opp til skoggrensa, der man ser munninga av Grovaskaret. Fra munninga av Grovaskaret til Alteret følger man på høyre side av elvadalen. Det er veldig viktig at man hele tiden holder seg maks 50 - 100 meter fra elvedalen. Terrenget er forma slik at det er naturlig å skrå høyere opp i lia, men da havner man i et område med tverrberg og ofte isete område som er veldig risikabelt å ferdes i, og som er umulig å forsere på vinteren. "Følg elva" må derfor være motto for denne delen av turen. Når man nærmer seg Alteret, vil Mebotn, som er en paralelldal til Grovaskaret, komme til venstre. Sporet på romsdal.com går over Alterflata. Man får da med seg kulturminnet som etter tradisjonen stammer fra Olav den Helliges ferd her i 1030. Alternativet er å følge elva helt i botten. Man kommer da til Restjønna. Dette vatnet er regulert, så på våren bør man legge løypa langs land i stedet for over vatnet. Ved Restjønna har Rauma Energi ei vaktbu. Fra Alteret / Restjønna venter nå stort sett renning. Først litt slak helling. Så brattere nedover Resbakken. Deretter må man krysse to dype daler. Her må man renne langs dalene for å finne ut hvor det er lurest å krysse dem. Deretter blir det staking / renning fram til Slettafjellet. Herfra følger man vegen ned til Sletta. Kilde:
Skitur
Rød
Lengde
16,41 km en vei
Stigning
581 m
Tidsbruk
6 t. 40 min.

Løype på kart

Køyreskildring
Print ut