English

Vasstindbu via Kjøvskaret

Rauma

Kort om turen

DnT tur som går forbi Kavlisetra, opp Kjøvskaret, ned til og langsmed Kjøvdalsvatnet og deretter ei bratt li opp til Vasstindbu.

Ruteskildring

Parker i toppen av Engaveien (bomveg) like før Kavlisetra. Følg sti inn til Kavlisetra og videre innover til du har passert to elver på klopper. Stien krysser da over myra opp til venstre, og er merket med noen påler innimellom. Litt dårlig sti over myra, før det blir bedre og vardet sti i lia til høyre for elva. Følg høyre side av botnen på god sti opp til Kjøvskardet, stien krysser litt over til venstre før siste stigninga opp til skaret. Fra skaret går det ned botnen på andre siden, og stien følger etterhvert gressrygg nedover botnen der det ellers er mye stein. Kryss til høyre for lite tjern til høyre for Kjøvskardsvatnet og videre ned til høyre til bratt ur som leder ned mot Kjøvdalsvatnet. Kryss ned gjennom ura et stykke i starten til stien, et par hundre meter over vatnet, krysser over til høyre gjennom ura, og kommer ned i SØ hjørnet av vatnet. Følg deretter sti langsmed østkanten av vatnet til hytter i andre enden av vatnet. Like ved hyttene er det skilt som viser sti opp til Vasstindbu. Stien går diagonalt for vatnet rett opp lia, slakt i starten deretter bratt siste halvdelen. Like før toppen krysser stien ut til venstre og runder fjellet til andre enden av ryggen der hytta ligger. Herfa er det mulig å fortsette sti ned andre sida til Grøvdalen, Vistdalen eller Svartvasbu. Kilde:
Fottur
Rød
Lengde
10,29 km en vei
Stigning
1034 m
Tidsbruk
7 t. 45 min.

Løype på kart

Køyreskildring
Print ut