English

Valldalsætra via Strupen

Rauma

Kort om turen

Tur som går over fjellet fra Bøstølen til Valldalssetra via Strupen. Greit terreng, men et parti med løs ur over Strupen.

Ruteskildring

Parker på parkeringsplass på Tuten (bomveg). Turen følger starten på stien til Sjøbolet, og går langs grusveg forbi hyttefeltet, deretter traktorvei et stykke. Den går over til en god sti som følger innover langs venstre siden av Grønnfonnelva. Kryss elva som kommer fra Sjøbolet, og deretter litt videre innover til en rygg som leder opp til Sjøbolet. Følg stien langs ryggen ca 100 m oppover og ta deretter til høyre innover dalen, litt tett skog i starten. Det er sti innimellom, men litt vanskelig å se der den tar av fra stien til Sjøbolet. Stien følger over myrene i venstre dalside av Grønfonnbotnen, noen våte partier før den går over på tørrere terreng. Følg stien helt inn i botnen, og inn til en markert rygg som leder oppover. Følg denne et par hundre meter opp, og kryss deretter til høyre inn i ura.. Følg deretter ura oppover botnen mot strupen på gradvis grovere ur. Kort bratt parti øverst, der en kan gå enten rett på skaret eller runde forbi opp til høyre. Fra skaret går turen i greiere terreng nedover mot Brekkevatnet. Stien er vardet og går midt i botnen nedover. Fra vatnet er det god sti som leder langs høyrekanten til enden av vatnet. Følg stien ut botnen og deretter nedover til høyre for Myklebustelva. Siste stykket går slakt nedover Taskedalen til Valldalssetra. Kilde:
Fottur
Blå
Lengde
11,96 km en vei
Stigning
664 m
Tidsbruk
7 t. 40 min.

Løype på kart

Køyreskildring
Print ut