English

Vakkerstøylen

Rauma

Kort om turen

Fin tur i slakt terreng langs Ulvådalsvatnet inn til Turistforeningens hytte Vakkerstølen

Ruteskildring

Øverst i Romsdalen følg skilt Brøste fra E136. Etter gardsbruk deler bomvegen seg i to. Følg bomveg til venstre. Kjør vegen forbi seterområdene Horgheimssetra og Kabben og fram til parkeringsplass ved Tunga. På parkeringsplassen ved Tunga kan du på informasjonstavler lese mer om Reinheimen nasjonalpark og om turer i området. Denne turen går til DNT-hytta Vakkerstøylen. Dette er ei hytte med selvbetjening, eid av Ålesund og Sunnmøre Turistforening. Fra parkeringsplassen går du over brua og videre opp en bratt bakke. Etter oppstigninga er det skilta til høyre og stien går gjennom skogen, ned en bakke og over brua ved elva Ulvåa. Husk å lukke grinda, for nå kommer du inn i beiteområdet til Ulvådalen sausankelag med nærmere 2 000 sau. Beiteområdet ble tatt i bruk i 1978. Den gangen var lia ganske gjengrodd, men nå har beitedyr skapt et åpent landskap. Følg stien som går gjennom beiteområdet og opp til osen av Ulvådalsvatnet. Her passerer du gjeterhytta til sausankelaget. Følg stien videre langs Ulvådalsvatnet forbi flere idyller langs vatnet og innover dalen. Turen veksler mellom å gå gjennom skog og over gamle ras. Alle rasene gikk på samme dag i 1960. Lokalt kalles dalen og vatnet Hånådalen og Hånådalsvatnet. Vakkerstøylen ble tidligere drevet som en betjent turiststasjon, og det var aktiv setring i området. Turalternativ Vakkerstøylen er et flott utgangspunkt for mange turer i nærområdet og for fiske i vatnet. Fra hytta kan du gå videre både til Øvstestøl, Tjønnebu, Grønningsæter, Muldal, Reindalsæter og Pyttbua. Kilde:
Fottur
Blå
Lengde
7,63 km en vei
Stigning
336 m
Tidsbruk
4 t. 40 min.

Løype på kart

Køyreskildring
Print ut