English

Vakkerstølen om Tjønnebu

Fjord

Kort om turen

Turen går via Tjønnebu over Børrebottsreset, ned Børrebotn til Ulvådalen og videre til Vakkerstølen.

Ruteskildring

Ta av fra veien mellom Valldal og Trollstigen ved skilt til Grønningssæter, kjør helt til enden (bomveg). Føg skilt til Tjønnebu/Vakkerstølen og gå opp gjennom skogen på traktorveg på høyre siden av elva oppover til Steindalsstølen. Fra stølen er det god sti innover Steindalen og stien runder Lillehornet i slakt terreng.. Stien går langs høyrekanten av dalen oppover, og når en har rundet Lillehornet er det litt mer stigning siste stykket opp til Tjørnane der Tjønnebu ligger fint til mellom de to første av disse vatna. Fortsett i slakt terreng opp til Illstigvatnet og langs venstrekanten av dette. Et parti med grov ur før et bratt parti som er sikret med wire (opphav til navnet på vatnet). Etter vatnet går stien i venstrekant av botnen opp til Børrebotsreset. Fra reset runder en enden av Storfjellet og slakt nedover til Børrebotnen der stien går over til venstre og forbi venstrekanten av vatna. Stien går langs Børrebotselva ned i Ulvådalen der den møter stien fra Reindalsseter. Ta til venstre og følg stien gjennom skogen mot Ulvådalsvatnet. En passerer Trollstølen i enden av vatnet og deretter videre langs vatnet. Like før Vakkerstølen går stien litt opp for å krysse Hånådalselva på bro. Ta ned til høyre like etter broa og følg elva ned til Vakkerstølen. Fra Vakkerstølen er det stier videre til Tunga (parkering), Pyttbua, Øvstestølen, Førholen og Reindalsseter. Kilde:

Fottur
Svart
Lengde
21,11 km en vei
Stigning
771 m
Tidsbruk
12 t. 30 m
Høyeste punkt
1181 moh

Løype på kart

Køyreskildring
Print ut