English

Ura - fra Storbekken (1.178 moh)

Rindal

Kort om turen

En fin topptur etter merket sti. På turen passeres Aunsetra med mange gamle bygninger og en fin seterstøl. Stien går delvis langs Storbekken hvor det er mulig å prøve fiskelykken. Flott utsikt i alle retninger når du er på toppe.Muligheter for en alternativ rute på hjemturen. Se ellers turbeskrivelsen for turen om Bjønnadalen.

Ruteskildring

Følg skogsveien fra infotavla til Aunsetra. Videre på merket sti opp bjørklia og østover nord for Storbekken til du er forbi Langurveggen. Her tar stien til Ura bratt opp lia 3-400 m mot et lite skar og siden i jevn stigning opp mot toppen i nordlig retning. Alternativ rute ned; via Bjønnadalen.

Tilkomst og parkering

Bilvei til startpunkt; Med bil inn Folldalen (bomvei). Ta av fra Rv 65 ved Kvammen 300 m vest for kommunegrensa Rindal/Surnadal. Parkering ca 3,5 km etter Follsjødammen, like før Storbekken. 11,3 km fra Kvammen. Ved informasjonstavla.
Fottur
Blå
Lengde
6 km en vei
Stigning
740 m
Tidsbruk
4 t. 55 min.

Løype på kart

Underlag Lengde i km
Sti 4,5

Kart

Turkart Trollheimen 1 . 75 000

Lenke til turskildring

Turbeskrivelse fra Trollheimsporten.no
Køyreskildring
Print ut