English

Ulvådalen via Grovaskarsvatnet

Rauma

Kort om turen

Dette er en tur som mange tidligere hadde som tradisjon å gå rundt påskeleite

Ruteskildring

Dette er en lang tur som krever godt skiføre og gode værforhold for at den skal kunne gås som dagstur. Samtidig setter den krav til turgåeren at han er fjellvant og kan vurdere rasfare. Parker på parkeringsplass på Sjugurgarden. Etter ca 100 meter deler vegen seg, ta til høyre og følg løype til Førholen. Fortsett videre framover dalen på høyresida av elva. Når Grovaskaret åpner seg til venstre så krysser man elva og tar opp halling mot Grovaskaret. Dette er et område med mange rester etter siste istid. I Grovaskaret ligger ei åpen hytte, men denne er stort sett nedsnødd om vinteren - som regel ser man bare taket. Passer denne og kryss vatnet. Når man kommer innest i dalen, tar man opp til venstre i Grovaskarsbakkan. (Det er bratt og kan være rasfarlig hvis man begynner å skrå opp lia for tidlig.) Man komme nå til vatnet i Inste Grovaskaret. Rund videre opp til høyre til Skarvskaret og Hånådalshautjønna. Nå får man igjen for de mange oppoverbakkene. Først er det slak kjøring framover til man ser ned i Litle Hånådalen. Videre er det bratt ned i dalen, før man følger dalen nedover. Man må vurdere rasfaren i forhold til om man kan renne lia noe bortover. Det kan være fint å legge turen innom Vakkerstølen. Herifra er det ofte oppgått løype langs / etter Ulvådalsvatnet ( Hånådalsvatnet) ned til Tunga og videre slakt etter dalen tilbake til utgangspunktet. Kilde:
Skitur
Blå
Lengde
32,53 km en vei
Stigning
885 m
Tidsbruk
12 t. 40 min.

Løype på kart

Køyreskildring
Print ut