English

Tusten - Såta - "Frænaeggen"

Molde

Kort om turen

En flott rundtur der en får oppleve utsikt, litt av Moldemarkas villmark samt variert terreng. Et godt alternativ til å gå den grusa veien ned fra Tusten.

Ruteskildring

Turen går fra Jensgurilia. Følg vei - sti opp til Tusten. GPS track er lagt opp til å følge ryggen opp til Tusten, som gir bedre utsikt. En kan gjerne velge veien opp for enklere oppstigning. Gå til selve toppen av Tusten, ikke link stasjonen. Følg så nord-vest-ryggen i retning såta nedover. Ta peiling på høyresiden av den ryggen du skal følge utover. Noe bratt mot slutten av nedstigningen. Følg så ryggen bort til Middagskaret og deretter Gangskaret, Kryss gangskaret og ta opp elveleie som ligger på sør-enden av vannet i dalen til toppen av Skolmelia. Turen kan også legges om Såta. Følg så sti ned til Moldevannet og turvei ut til Jensgurilia.

Tilkomst og parkering

Jensgurilia, gratis turparkering, skiltet fra Olav Oksviks vei Jensgurilia Turparkering Nordbyen - Molde
Fottur
Rød
Stigning
829 m
Tidsbruk
8 t. 20 min.
Høyeste punkt
702 moh

Løype på kart

Underlag Lengde i km
Sti 7
Køyreskildring
Print ut