English

Tussvatnet

Hustadvika

Kort om turen

Tussvatnet ligger flott til mellom Sør- og Nordtussen i Eide kommune. Flott utsikt over Eide og utover mot Atlanterhavsveien. Dette kan man ta som en dagstur eller overnatting med telt om man vil. Tussvatnet er et fiskevann med gode muligheter for å få noen ørretter å putte i panna. Dette er en tur med få høydemeter, som starter på 68 moh og hvor posten ligger på høyde med Tussvatnet (452 moh). Turen går stort sett på sti, men det er flere momenter det er viktig å være klar over når man planlegger denne turen. For det første må man krysse elven som kommer ned fra Tussfossen. Tidlig på våren og etter mye nedbør kan det være høy vannføring og problematisk å komme seg tørrskodd over. Særlig på våren kan dette være utfordrende, med kaldt smeltevann. For det andre går deler av turen i svært bratt terreng. Dette gjør at turen ikke anbefales for de som ikke er i god form, eller dersom du ikke vil teste puls og melkesyre. Det kan også være utfordrende å holde stien på enkelte partier.  Turkassa med Stikk UT! -posten er plassert i utløpet av Tussfossen og i retning Litjetussvatnet. Kartreferanse Stikkutpost: N62° 51.982' E7° 29.025'

Ruteskildring

Start der Ugelstadvegen passerer Ådalselva. Gå opp traktorvei merket Tussvatnet og følg denne til enden, her står et nytt skilt. Passer Tussfossen og gå opp på ryggen på vestsiden av elven. Man vil da finne stien. Følg stien på vestsiden av elven. Nå starter en bratt stigning i ulent terreng. Her må man påregne å bruke armene aktivt. Idet man kommer over skoggrensen skrår man tilbake i retning mot Tussfossen. Passer bergene rett opp til toppen av høydedraget. Man vil da se utløpet fra Litjetussvatnet dele seg i en mengde små bekker, før den samler seg og bukter seg i dalen nedenfor den første fossen, før den stuper ut i Tussfossen. Fra dette punktet har man to valg. Man kan enten ta seg opp ved å følge fossen. Da skal man være kjent, være forberedt på å gå utenfor stien og være forsiktig. Alternativt kan man følge ryggen på nordvestsiden av dalen. Med unntak av der man passerer ryggen, fortsetter stien rundt høydedraget til man kommer opp mot Litjetussvatnet. Passer dette gå på vestsiden av vannet og opp mot Tussvatnet. På våren er det svært viktig at man ikke passerer elven mellom Tussvatnet og Litjtussvatnet over snøen. Gjør man dette og går gjennom snøen og ned i elven mellom Tussvatnet og Litjtussvatnet, kan dette være farlig. På våren anbefales derfor å gå på vestsiden av Litjtussvatnet og passere elven rett i overkant av Litjtussvatnet og ta seg opp til Tussvatnet på østsiden (mot Stortussen/Snøtind). 

Tilkomst og parkering

Det går traktorvei fra Ugelstadvegen og opp til utgangspunktet for turen. Denne er kjørbar, men anbefales ikke. Veien kan også være stenget med bom. Parkeringen er derfor nede ved Stikk UT! -skiltet ved Ugelstadveien.
Fottur
Rød
Lengde
3,45 km en vei
Stigning
461 m
Tidsbruk
2 t. 55 min.
Høyeste punkt
458 moh

Løype på kart

Anna

Det kan være krevende å passere elva ved høy vannføring.
Køyreskildring
Print ut