English

Trolltinden

Vestnes

Kort om turen

Fin og grei tur opp til et flott fjell med spektakulær utsikt. Turen går fra Vågstranda opp til Svartevatnet og en rygg opp til Trolltinden.

Ruteskildring

Parker ved brua på Øvre Reistad. Følg veg til bomveg og fortsett oppover bomvegen i 2,6 km (til endes). Hold til venstre i alle kryss med grusveg, bortsett fra i siste kryss der en går rett fram. Fra parkeringa i toppen av bomvegen går det traktorveg inn til høyre, som etterhvert går over til god sti. Følg stien som runder ryggen fram til Fjellsetra. Bok på veggen ved første hytta ned til høyre for stien. Fortsett videre innover på oppsiden av hyttene. Det er to alternative stier opp til Svartevatnet, en merket sti øst for Storkroken (Korkja) og en god, men umerket sti østenfor. Her er turen beskrevet via den østlige varianten. Følg den merkede stien et stykke etter Fjellsetra, opp til en nesten er over skoggrensa. Her tar en sti rett fram, mens den merkede dreier opp til venstre. Fortsett på stien rett fram og rund Korkja til høyre. Følg deretter sti som går opp mellom to hammere og deretter slakt innover til Svartevatnet. Slakt ned til vatnet på slutten, der det er bok ved ei lita hytte. Fra hytta følg sti langs vatnet mot vest, og deretter sauetråkk oppover mot en tydelig rygg fra Trolltind som vender mot vatnet (ryggen starter i samme ende av vatnet som hytta). Det er merket sti oppover ryggen, starter litt til venstre og skrår så over til høyre før den krysser oppover. Stien kommer opp i skaret til venstre for toppen og deretter et kort bratt parti opp til toppen (med bok). Fra toppen kan en følge toppryggen ned igjen via Midttinden og Blåtinden og så ned til Fjellsetra og ned fjellvegen. Kilde:

Fottur
Blå
Lengde
8,11 km en vei
Stigning
0 m

Løype på kart

Køyreskildring
Print ut