English

Trollkirka

Hustadvika

Kort om turen

En av de mest populære turmåla i Fræna med besøk fra fjern og nær om sommeren. Turen går til Trollkirka som kalksteinsgrottene i Trolldalen kalles. Husk lykt og aller helst hjelm! NB: Inngang på eget ansvar!

Etter en tur inn i grottene må du besøke og de flotte vatna ovenfor. Dette er et yndet badested på fine sommerdager og et flott sted å raste.

Ruteskildring

Turen starter fra den nye parkeringsplassen, med på turvei/setervei i 300-400 meter før du tar inn på sti og krysser Moaelva på gangbrua. Følg sti gjennom granfeltet før du tar fatt på stigningen oppover mot Trolldalen. Følg delvis ulendt sti og klopper til du når den første inngangen til kalksteinsgrotta. Denne åpningen fører inn til en ca. 40 meter lang s-formet grottegang som ender i et flott fossefall i en større marmorgrotte. Du trenger lykt og aller helst hjelm for å gå inn denne første grottegangen.

Husk at det å gå inn i slike naturlige grotter alltid kan være risikabelt, da man ikke har garantier for at stein ikke løsner fra vegger og tak. Derfor anbefaler vi at du tar med deg både hjelm og lykt på turen hit.

Dersom du passerer den første inngangen til grotta, finner du en inngang nr 2, ca 30 m lengre oppe. Her er det satt ut en stige for at du skal kunne komme nedtil fossen og se den falle videre ned i grotta. Her er det ikke nødvendig med lykt, men lurt med både lykt og hjelm. 

På flaten ovenfor inngang nr 1 og 2 finnes det en tredje inngang. Denne går rett ned og inn i flotte formasjoner. Denne grotta er mere trang og kan oppleves som mer "skummel" å gå ned i. Du trenger lykt og hjelm for å gå inn her.

Tilkomst og parkering

I rundkjøringa på Moen, kjør retning Eide, ca 2 km. Stort skilt og stor parkeringsplass på venstre hånd/nordsiden av riksveien. Fra den nye parkeringen starter stien til Trollkirka i nordøst av p-plassen. Vennligst ikke ta ditt toalettbesøk her. Det kommer toalettløsning i løpet av 2021.
Fottur
Blå
Lengde
3,39 km en vei
Stigning
446 m
Tidsbruk
2 t. 50 min.
Sesong
Vår, Sommer, Høst

Løype på kart

Val for kartet:

Underlag Lengde i km
Sti 5,8

Kart

Turkart Fræna/Molde
Køyreskildring
Print ut