English

Trollet

Rauma

Kort om turen

Nærtur som går langs traktorveg i Skjelbostadlia opp til karakteristisk bergknaus.

Ruteskildring

Start ved Innfjorden skole Kryss bygdeveien og gå ned ved rød løe. Følg vegen ned til elva og et stykke opp på den andre siden. Ta til venstre ved første vei, og deretter til høyre opp mot skogen. Følg skogsveien frem til Trollet, en stor bergknaus på venstre side, ved en liten åpen plass. Ser du godt etter, finner du både øye og nese. Kilde:
Fottur
Grønn
Lengde
1,35 km en vei
Stigning
108 m
Tidsbruk
1 t. 0 min.

Løype på kart

Køyreskildring
Print ut