English

Tranhaugen, Sekken

Molde

Kort om turen

Denne turen byr på fin natur på Sekken og flott utsikt til fjord og fjell 360 grader rundt i Romsdal.

Ruteskildring

SEKKEN: Lokale turgåere kjenner flere muligheter for å komme til Tranhaugen, og vil gå opp både fra sørsida og nordsida av øya. Fra ferjekaia til Tranhaugen bruker du ca. en time i moderat familietempo. Fra ferjekaia følger du Håkon Herdebreis veg (Fv 413, asfaltert veg) en km til kryss, og tar av til høyre på Sollibøvegen. Den følger du 900 m fram til StikkUT!-skilt som viser veg til venstre mot skytebane, og går 200 m til skytterhuset. Der står det skilt som leder inn på Fjellvegen, grusa tursti som ble ferdigstilt i 2016.   Følg Fjellvegen 700 m til skilt ved Kvilarsteinen. Pil viser der retning mot Tranhaugen. Stikkutposten på Tranhaugen var ny i fjor, og det var så stor trafikk dit at det nå er en tydelig sti. Her er det mye myr, og utenom tørre perioder er det behov for tette sko eller støvler for å holde seg tørr på føttene. Du kan følge samme vei tilbake.  Dersom du har lyst og krefter, kan du også gå innom Vestadberget. Gå i så fall tilbake til Kvilarsteinen hvor du eventuelt kan kvile deg slik vandrere har gjort fra gammel tid. Herfra går du 500 m sørøstover. Ved Teppinga (Teppingshaugen der du ser ei gammel demning) er det en ny rasteplass. Derfra går du videre Fjellvegen nedover en bakke, og kommer til skilt / pil som viser veg til post 114 Vestadberget (se egen turbeskrivelse for mer informasjon).
Fottur
Blå
Stigning
0 m

Løype på kart

Lenke til turskildring

Turbeskrivelse Vestadberget
Køyreskildring
Print ut