English

Tortlihøgda

Gjemnes

Kort om turen

En tur i et område med et rikt dyre- og fugleliv. Lett adkomst fra bygda. Biologisk mangfold, se: http://dnweb12.dirnat.no/nbinnsyn/asp/faktaark.asp?iid=BN00038761

Ruteskildring

Fra Fv666 følges en privat skogsvei 1,5 km opp til en lunneplass. Følg merket traktorvei omlag 1 km. Ta av stien til høyre fra traktorvei, og følg sti opp til Tortlia. Turen er godt merket med skilt i alle kryss, samt rødmaling på steiner og stammer. På Tortlihøgda er det postkasse med turbok. Retur etter merka sti vestover retning Storfjellskaret. Her kan man ta en avstikker opp på Storfjellet for å få utsikt over mot romsdalsfjellene. Følg ellers merka sti ned tilbake til lunneplassen.

Tilkomst og parkering

Du skal til Angvika i Gjemnes kommune. Fra Kristiansund kjører du E39 til Batnfjorden. Ta inn på Fv666 og kjør til Angvika. Ta av til venstre ved Bunnpris, kjør om lag 200 meter, ta av til høyre, skogsvei. Der kan man parkere, eller man kjører skogsveien (litt kronglete) 1,5 km opp til lunneplass. Fra Molde følger man E39 til Hjelset. Fortsett FV62 til Ødegård. Ta av til venstre, Fv665 til Angvik. Ved Bunnpris Angvik, fortsett 200 m etter Fv666. Ta av skogsvei. Skilt ved veien. Fra Sunndalsøra følger man Fv 62 til Toven. Ta av til høyre, Fv666 til Angvik. Ta av skogsvei 200 m før krysset ved Bunnpris. Skiltet ved veien. Fra Molde: Kjør E39 til Hjelset. Fortsett Fv.62 til Ødegård. Ta av til venstre Fv 665 til Angvik. Skogsvei ca 200 m forbi Bunnpris etter Fv666. Parker ved oppkjørsel skogsvei, ca 200 m sørøst for Bunnpris, ANGVIK. Kan også kjøre skogsvei (privat) ca 1,5 km til lunneplass, og parkere der. Følg merka sti.
Fottur
Blå
Stigning
285 m
Tidsbruk
2 t. 50 min.
Høyeste punkt
425 moh

Løype på kart

Underlag Lengde i km
Sti 3

Offentleg transport

Buss til Angvik. Se http://www.frammr.no

Kart

Turkart Kristiansund
Køyreskildring
Print ut