English

Tipphaugen

Rauma

Kort om turen

Turen til utsiktspunktet Tipphaugen går gjennom lett skogsterreng, og kan enten starte på Yttermittetsetra eller på Dale. Den kan også passe som en lett skitur, men Hjellveien er gjerne stengt på vinterstid.

Ruteskildring

Ta av ved Ytre Mittet og følg bomvei (Hjellveien) opp til Yttermittetsetra. Parkering like før enden av vegen. I vegkryss etter parkeringen ta av på merket sti som går innover mellom vegene. Følg stien forbi noen hytter i myrterreng, før stien begynner å stige oppover. Kryss Bolfjellelva i retning Tipphaugen. Navnet Tipphaugen kommer av at det var en «tepping» i området under Hollendertida på 1500- og 1600-tallet. I Saglia like nedenfor var det 3-4 vassager på det meste, både i Tveråa og i Raugrova. Det er også funnet rester etter mulig tjæreproduksjon i området. En avstikker bort til juvet ved Saglifossen kan anbefales. Vannet er i dag regulert. Om en ønsker å gå ned til Dale skrår en videre framover ned Manntalia til hovedelva. Like etter broen er det en stående vannsag fra 1912. Følg veien videre til parkeringsplassen på Dale. Kilde:
Fottur
Grønn
Lengde
3,26 km en vei
Stigning
83 m
Tidsbruk
1 t. 50 min.

Løype på kart

Køyreskildring
Print ut