English

Taskedalshornet

Rauma

Kort om turen

Bratt skitur opp til Taskedalshornet over Bøstølen. Bratt parti der en bør ha isøks siste stykket opp til toppen.

Ruteskildring

Turen er her beskrevet fra Bøstølen, veien blir normalt brøytet hit til påske. Ellers er det helårsåpen veg til Hersla (bomveg). Fra Hersla er det en liten time inn til Bøstølen. Fra vegen ca. 200 m etter setrene på Bøstølen ta ned til venstre mot elve, og kryss elva på bro. Kryss opp gjennom hyttefeltet, og hold etterhvert litt mot venstre til en skogkledd rygg. Følg ryggen oppover til skoggrensa, og kryss deretter oppover mot venstre rundt østsiden av Kollen. Litt bratt et kort parti, men fortsett til en kommer inn i en liten dalformasjon der terrenget legger seg og en når opp på ryggen. Følg ryggen videre oppover mot venstre. Etter et slakt parti er det et kort bratt parti, der en må være oppmerksom på skavl til venstre, og holde godt til høyre for denne. Ryggen smalner gradvis av oppover til en når det siste bratte topppartiet. Her kan en sette igjen skiene om en ønsker det. Ved gode snøforhold kan en følge snøflanke til høyre, ellers er det ca. 50 m med klyving oppover ryggen (bør ha isøks) opp, og et kort slakt parti opp til toppvarden. Har en med skiene til toppen er det en fin ryggtravers videre til Taskedalstind, ellers følger en samme rute ned igjen. Kilde:
Skitur
Svart
Lengde
3,61 km en vei
Stigning
1002 m
Tidsbruk
3 t. 15 min.

Løype på kart

Køyreskildring
Print ut