English

Synnåvindsaksla via Øspebu

Rauma

Kort om turen

Fin topptur til en av de mindre kjente toppene i Måndalen, mellom Øspetind og Kvassetind. Turen går via Øspebu.

Ruteskildring

På vinteren må en gå fra parkeringen like etter bommen ved Venås, på våren kan veien være åpen helt inn eller inn til siste stigningen på vegen. Uansett, følg veien inn til Venåssetra og forbi denne. Fortsett forbi setra og ned et slakt parti til bro over elva. Kryss over broen og bort til et kort bratt parti som leder opp til et slakere parti til foten av Øspetind. Følg foten av Øspetind rundt til sydsiden og deretter videre oppover på naturlig rygg som leder opp til Øspevatnet og til Øspebu. Sjekk at isen er trygg om en krysser over vatnet. Fa hytta fortsett opp bakken bak hytta forbi Høyspentlinja til Geitemjølktindvatnet og passer østenden av dette til rygg som leder opp mot Synnåvindsaksla. Litt bratt i starten til ryggen legger seg opp til et lite platå. Herfra kryss oppover en bratt side, til ryggen legger seg på ny. En kan enten følge ryggen hele vegen til toppen, med et bratt parti like før toppen. Alternativt kan en krysse flanken ut på vestryggen og følge denne opp til toppen. Herfra kan en følge samme vei tilbake, alternativt ta den smale østryggen ned igjen til Venåssetra og derfra tilbake til utgangspunktet. Det er også mulig å kjøre ned igjen via Månvassetra. Kilde:
Skitur
Blå
Lengde
8,67 km en vei
Stigning
1337 m
Tidsbruk
5 t. 35 min.

Løype på kart

Køyreskildring
Print ut