English

Svartvassbu

Molde

Kort om turen

Svartvassbu ligger i Rauma kommune men ikke langt i fra kommunegrensa til Nesset. Det er Molde og Romsdal Turistforening som eier hytta. Det er god merket tursti fra Meringdalen i Eresfjord frem til hytta som ligger vakkert til like ved Svartvatnet med utsikt til mektige fjell.

Ruteskildring

Fra Eresfjord følges fylkesveien mot Eikesdal. Ta av til Meringdal rett før bru over Eira ved Eikesdalsvatnet,Kjør på grusveien ca 1 km frem til elva Røndøla. Her er det mulighet for å parkere like ved startstedet for stien som er merket til Svartvassbu. Følg DNT- merking med røde punkt.

Tilkomst og parkering

Ved elva Røndøla på veien inn til Meringdalen.
Fottur
Rød
Lengde
5 km en vei
Stigning
875 m
Tidsbruk
4 t. 45 min.

Løype på kart

Underlag Lengde i km
Sti 2,5

Anna

Selv om det er liten avstand i km, er denne turen krevende fordi den er forholdvis bratt i starten og en må påregne flere stopp underveis. Dersom en ikke velger å overnatte må en påregne å bruke hele dagen.

Kart

M711 - Blad 1320 II - Eresfjord

Lenke til turskildring

Informasjon om Svartvassbu
Køyreskildring
Print ut