English

Svartrandtjerna

Rauma

Kort om turen

Turen går fra Johanhytta på god sti i starten, deretter ur innover til tjerna som ligger mellom Raudmyrhøa og Svartranden.

Ruteskildring

Parker ved Johanhytta. Følg tydelig sti oppover, i starten langs en morenerygg. Stien krysser etterhvert litt oppover til den møter elva. Kryss over elva, og hold deretter svakt mot høyre og rund et parti med hammere til høyre. Etter hammerene legger terrenget seg og går slakt oppover til tjerna som ligger der det flater helt ut. Stien er delvis vardet. Kilde: http://romsdal.com/
Fottur
Blå
Lengde
1,77 km en vei
Stigning
286 m
Tidsbruk
1 t. 40 min.

Løype på kart

Køyreskildring
Print ut