English

Svarthølen

Rauma

Kort om turen

Fin tur lang sykkelsti fra Nærbutikken på Verma og deretter på gammel veg ned til elva like under Kyllingbrua.

Ruteskildring

Parker ved butikken. Følg gang- og sykkelvegen på høgre side langs E136 noen hundre meter nedover. Når du kommer til Stasjonsvegen, fortsett ca 50 m nedover, og ta så på skrå over E136. Der vil du komme inn på den gamle riksvegen gjennom Romsdalen. Følg denne nedover ca 50 m og ta til venstre i første kryss. Ved neste sving ta til venstre igjen inn på en gammel traktorveg. Traktorvegen går ned mot Svarthølen. Et lite stykke før traktorvegen slutter tar det av en sti til venstre hvor kasse og bok er plassert i enden. Vær forsiktig på kanten mot elva, det kan være glatt. Alternativ retur merket sti oppe ved den gamle riksvegen Kilde:
Fottur
Blå
Lengde
0,85 km en vei
Stigning
2 m
Tidsbruk
30 min.

Løype på kart

Køyreskildring
Print ut