English

Svartebotn

Rauma

Kort om turen

Tur opp fra Innfjorden som gir utsikt ned i Isterdalen.

Ruteskildring

I tettstedet Innfjorden ta av ved skilt Bøstølen/ Berild. Etter ca 150 m tar veg av til venstre forbi noen boliger, gjennom et gardstun og fram til bomveg Vikdalen. Følg bomvegen fram til kraftverket i Vikdalen. Følg traktorvei langsmed elva til bru over elva. Etter kryssing av elva følg stien rett fram og ikke traktorvei som tar av til høyre. Følg stien videre til ny elvekryssing (uten bro). Her møter en traktorvei fra Griset, følg veien videre oppover dalen til Fantesteinen (merket med skilt). Det er en bakke like etter elva, deretter flatt innover. Herfra er det en stigning opp til Svartebottsvatnet, først i skog, deretter ur i toppen. Når en når ura krysser en først litt oppover, før stien fortsetter i venstrekant av renne opp til botnen. Fra toppen av skaret er det litt ned igjen til vatnet. Går man rundt vatnet langs venstre side, vil man komme fram til kanten der man får flott utsikt over Isterdalen. Kilde:
Fottur
Blå
Lengde
2,28 km en vei
Stigning
391 m
Tidsbruk
2 t. 10 min.

Løype på kart

Køyreskildring
Print ut