English

Storheia fra Lillemork

Averøy

Kort om turen

Fin tur litt opp i høyden. Til tross for at Storheia ligger bare 289 meter over havet byr turmålet på fantastisk utsikt innover mot Eide og ut over Atlanterhavsvegen og Hustadvika. Er du heldig treffer du på hjort. Biologisk mangfold: Beiteområde for hjort. Se http://dnweb12.dirnat.no/nbinnsyn/asp/faktaark.asp?iid=BA00053362 Biologisk mangfold: Rik edellauvskog. Se http://dnweb12.dirnat.no/nbinnsyn/asp/faktaark.asp?iid=BN00013452

Rutebeskrivelse

Turen starter fra Lillemork, fra forsamlingshuset på oversiden av veien. Herfra skal du gå tilbake ned veien og ta inn til høyre, gjennom tunet vest for Lillemork forsamlingshus. Dette er avklart med grunneier! Bak tunet ligger et jorde, og du skal over jordet, gjennom et steingjerde og inn på sti. Stien går opp til høyre, og går inne i en granskog. Etter noen hundre meter svinger stien mot venstre. Stien går opp mot Nakken (se kart). Ved ei furu svinger stien til høyre igjen, og du kommer opp på ei myr. Her har en tidligere tatt ut torv. Du skal over myra og litt til venstre, så høyre, før du er oppe på Mjølkvollen (se kart). Herfra følger du tydelig sti opp til Storheia. Rett før du kommer til toppen, til høyre for stien, har velforeningen satt opp en gapahuk.

Adkomst og parkering

Du skal til forsamlingshuset på Lillemork. Fra Atlanterhavsveien kjører du Fv64 til T-kryss på Averøy. Du tar av til høyre, inn på Fv247, merker Kvernes museum. Fra Kristiansund kjører du Fv64 til Kårvåg og videre til du kommer til kryss til Atlanterhavsveien. Fortsett rett frem, inn på Fv247. Kjør om lag 8km. Forsamlingshuset på Lillemork ligger på venstre hand, rett ved veien. Kort bakke skrått opp til huset. Parkering ved forsamlinghuset. Gratis parkering.
Fottur
Grønn
Lengde
1,41 km en vei
Stigning
227 m
Tidsbruk
1 t. 20 min.
Høyeste punkt
276 moh

Løype på kart

Underlag Lengde i km
Sti 2,6

Offentlig transport

Buss. Fra Bruhagen til Lillemork. Busstopp rett ved. Se http://www.frammr.no

Kart

Turkart Kristiansund 1:50 000. Turkart Averøy: http://averoy.kommune.no/Filnedlasting.aspx?MId1=601&FilId=1962
Kjørebeskrivelse
Print ut