English

Storfjellet

Rauma

Kort om turen

Lett tilgjengelig fjelltopp, med god utsikt.

Ruteskildring

Fra Mittet følg bilvei til Dale, og videre på 5 km bomvei til Skrokken. Herfra kan en følge godt merket sti (Måsvassbu) opp til Måsskardet, og så følge ryggen nordover til topps. Alternativet er å gå rett opp lia ovanfor Skrokken mot Hardskadet, og så klyve opp nordsiden av fjellet. På vegen opp til skardet er det delvis sti og delvis åpent myrlende. Eit tredje alternativ er å gå opp den såkalla «Bjennastien», ei djup fure som går på skrå opp fjellets vestside. Turen kan godt gås som ei rundløype, og kan også kombineres med opphold på Måsvassbu (DNT-hytte) Kilde:
Fottur
Rød
Lengde
4,84 km en vei
Stigning
627 m
Tidsbruk
4 t. 0 min.

Løype på kart

Køyreskildring
Print ut