English

Storfjellet, Angvika

Gjemnes

Kort om turen

Turen opp på Storfjellet starter nede i lavlandet, og på kort tid kommer du høyt opp og får se en fantastisk utsikt. Du kan se Romsdalsfjella, Trollheimen, Nordmørsfjella og Sundalsfjella, samt ut i havet. Turen er godt merket med rødmaling på steiner og stammer, og det er lett å finne frem.

Ruteskildring

Fra Fv666 følges en privat skogsvei 1,5 km opp til en lunneplass. Man kan kjøre opp og parkere her om ønskelig. Derfra er det skiltet mot Storfjellet, og videre merket sti oppover. Turen går gjennom lauv- og barskog om lag 2 km med noen bratte partier, før man kommer over skoggrensa og opp i åpent fjellterreng. Det er postkasse med turbok på toppen. Man kan returnere samme vei som man kom, eller gå merket løype via Tortlihøgda og få en rundtur. Man ender opp på startstedet uansett hvilken løype man velger.

Tilkomst og parkering

Du skal til Angvika i Gjemnes kommune. Fra Kristiansund kjører du E39 til Batnfjorden. Ta inn på Fv666 og kjør til Angvika. Ta av til venstre ved Bunnpris, kjør om lag 200 meter, ta av til høyre, skogsvei. Der kan man parkere, eller man kjører skogsveien (litt kronglete) 1,5 km opp til lunneplass. Fra Molde følger man E39 til Hjelset. Fortsett FV62 til Ødegård. Ta av til venstre, Fv665 til Angvik. Ved Bunnpris Angvik, fortsett 200 m etter Fv666. Ta av skogsvei. Skilt ved veien. Fra Sunndalsøra følger man Fv 62 til Toven. Ta av til høyre, Fv666 til Angvik. Ta av skogsvei 200 m før krysset ved Bunnpris. Skiltet ved veien. Du kjører opp privat skogsvei. Grunneier har gitt tillatelse. Parkering etter 1,5 km fra fylkesvei 666. Vis hensyn.
Fottur
Rød
Stigning
519 m
Tidsbruk
4 t. 10 min.
Høyeste punkt
594 moh

Løype på kart

Underlag Lengde i km
Sti 4,2

Offentleg transport

Buss til Angvika. Se http://www.frammr.no

Anna

Tur til Storfjellet er også beskrevet i Johansen, Håvard og Gaupset, Dina (2008): 101 turer på Ytre Nordmøre, s. 152f.

Kart

Turkart Kristiansund.
Køyreskildring
Print ut