English

Store Trolltind

Rauma

Kort om turen

Flott topptur som passerer baksiden av Trolltindene og Brukraskaret, og som gir en fantastisk utsikt ned Trollveggen og mot Åndalsnes.

Ruteskildring

Fra kafèen følger du gangveg som krysser elva ved bygget og mot utkikksplassen. Ta av på godt merket sti opp til høyre, like før gangvegen begynner å gå ned trapper til utkikken. Kort bratt parti sikret med kjetting leder opp til et platå med anleggsveg som leder inn mot elva som kommer fra Stigbotn. Bratt oppstigning til høyre for elva leder opp til Stigbotn. Herfra er stien tydelig merket med varder. Følg høyrekanten av Stigbotn først, før den krysser over ura til venstrekanten av Stigbotn. Herfra er det slak stigning oppover til en rygg som følges innover til ei ny grov ur med bratt stigning. Følg vardene opp gjennom ura til terrenger legger seg litt igjen. Følg en senking i ura videre oppover til en ser baksiden av Trolltindene. Herfra følges dalen (ofte en liten bre) videre innover til frokostplassen. Frokostplassen ligger helt på kanten til venstre i laveste punktet før det går opp igjen mot Trolltindene. Etter frokostplassen følges en rygg opp til selve ura på baksiden av Trolltindene. Kryssingen av ura er vardet, og følger i hovedsak toppen av ura like under selve berget. Opp til foten av Stabben og deretter over en del av ura med veldig store steiner. Etter dette, kryss over mot foten av Trollspiret. Herfra er det opparbeidet sti (Troll Highway) som leder fram til Bruraskaret. Etter bruraskaret er stien litt mer utydelig, men krysser et stykke bortover før en renne leder opp på selve ryggen før Store Trolltind. Stien er vardet og delvis merket med rød maling. Steinhytta på toppen av Store Trolltind er restaurert de siste årene. Kilde: http://romsdal.com/

Tilkomst og parkering

Fra Åndalsnes kjører Europavegen til Sogge bru. Her tar du av til høyre over brua og følg er Fv 63 Trollstigvegen. Parker utenfor kafeen på Trollstigen, i turistsesongen bør du bruke plassen lengst borte fra resteuranten.
Fottur
Svart
Lengde
6,9 km en vei
Stigning
1010 m
Tidsbruk
6 t. 0 min
Høyeste punkt
1709 moh

Løype på kart

Køyreskildring
Print ut